Thay đổi người đại diện theo pháp luật có cần thông báo với cơ quan nhà nước không?

Chủ đề   RSS   
 • #602167 27/04/2023

  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Thay đổi người đại diện theo pháp luật có cần thông báo với cơ quan nhà nước không?

  Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động sản xuất kinh doanh, các thủ tục hành chính hay các rủi ro pháp lý của doanh nghiệp. 

   

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo hay không?

   

  Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 cũng như Nghị định 01/2021/NĐ-CP thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty là một trong những loại thông tin bắt buộc phải thể hiện trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân hoạt động dưới tư cách của chủ doanh nghiệp). 

   

  Do đó, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp cũng như hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ thay đổi. Tại Điều 30, 31 Luật doanh nghiệp 2020 quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ thời điểm phát sinh thay đổi nội dung của giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi.

   

  Như vậy, doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

   

  Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

   

  Hồ sơ đăng ký thày đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH và công ty cổ phần bao gồm những giấy tờ sau:

   

  - Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

   

  - Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới.

   

  - Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

   

  Doanh nghiệp không thông báo khi thay đổi người đại diện theo pháp luật thì bị xử phạt không?

   

  Doanh nghiệp không thực hiện thông báo việc thay đổi người đại diện theo pháp luật đến Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, cụ thể:

   

  Nếu doanh nghiệp thực hiện thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật trước thời điểm cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra phát hiện nhưng trễ hạn so với quy định thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt về hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp. Lúc này, tùy theo thời gian trễ hạn thì sẽ có mức phạt khác nhau. Tối đa sẽ là 20 triệu đồng.

   

  Nếu cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra phát hiện doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng không thông báo đúng theo thời hạn quy định thì sẽ xử phạt doanh nghiệp về hành vi không thông báo thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp khi phát sinh thay đổi. Mức phạt tối đa của hành vi này là 30 triệu đồng.

   

  Trên đây là một số nội dung liên quan đến thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, hy vọng sẽ giúp bạn đọc có thêm thông tin hữu ích.

   

   

   
  2766 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận