Thay đổi mục tiêu cụ bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ đề   RSS   
 • #602742 23/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi mục tiêu cụ bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Ngày 22/5/2023 Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 540/QĐ-TTg năm 2023 sửa đổi Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2026”.
   
  Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Mục I Điều 1 Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2021 về mục tiêu bồi dưỡng cán bộ của Học viện như sau:
   
  thay-doi-muc-tieu-cu-boi-duong-can-bo-cua-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh
   
  (1) Xây dựng và hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị
   
  - Các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;
   
  - Các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định 89/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP.
   
  - Các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho một số đối tượng khác và cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
   
  (2) Xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo lý luận chính trị
   
  - Các chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị;
   
  - Các chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị;
   
  - Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị;
   
  - Các chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào.
   
  (So với quy định cũ thì hiện hành đã bổ sung Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị cho các đối tượng của Đảng và hệ thống chính trị dạy tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
   
  (3) Xây dựng và hoàn thiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
   
  - Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh và tương đương;
   
  - Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương;
   
  - Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
   
  (4) Xây dựng mới các chương trình bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị.
   
  (5) Sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
   
  Xem thêm Quyết định 540/QĐ-TTg năm 2023 có hiệu lực từ ngày 22/5/2023 sửa đổi Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2021.
   
  192 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận