Thay đổi họ tên thì có được đổi thẻ Căn cước công dân hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #604018 14/07/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (419)
  Số điểm: 3220
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Thay đổi họ tên thì có được đổi thẻ Căn cước công dân hay không?

  Hiện nay, việc cấp thẻ Căn cước công dân cũng là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Vậy trường hợp đặt ra rằng, công dân thay đổi họ tên thì có được đổi thẻ Căn cước công dân hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây

   

  Trên thẻ Căn cước công dân thể hiện những nội dung gì?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định nội dung thể hiện trên thẻ Căn cước công dân như sau:

  - Mặt trước thẻ có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh, số thẻ Căn cước công dân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú; ngày, tháng, năm hết hạn;

  - Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa; vân tay, đặc điểm nhân dạng của người được cấp thẻ; ngày, tháng, năm cấp thẻ; họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ.

  Như vậy, trên thẻ Căn cước công dân của mỗi người đều sẽ được thể hiện các nội dung theo quy định nêu trên.

  Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân được quy định ra sao?

  Theo Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định về giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân như sau:

  - Thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

  - Thẻ Căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin quy định tại Điều 18 Luật Căn cước công dân 2014; được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ Căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

  Khi công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 Luật Căn cước công dân 2014.

  - Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam và có thể sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

  Thay đổi họ tên thì có được đổi thẻ Căn cước công dân hay không?

  Theo Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định các trường hợp được đổi thẻ Căn cước công dân như sau:

  - Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi

  - Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

  - Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

  - Xác định lại giới tính, quê quán;

  - Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

  - Khi công dân có yêu cầu.

  Như vậy, trường hợp công dân thay đổi họ tên thì được cấp đổi thẻ Căn cước công dân

  Từ những căn cứ nêu trên, thẻ Căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, nếu công dân thuộc các trường hợp được đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định nêu trên thì sẽ được thực hiện thủ tục cấp đổi.

   
   
  306 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận