Thay đổi hay Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với mô hình tổ chức và phù hợp Luật Doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #503215 26/09/2018

  thengoc26

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/12/2016
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 12 lần


  Thay đổi hay Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với mô hình tổ chức và phù hợp Luật Doanh nghiệp

  Hiện tại, Bản Điều lệ của Công ty mình khi mới thành lập doanh nghiệp được xây dựng ngày 29/03/2011 theo Luật Doanh nghiệp 2005 là do một bên Công ty tư vấn dịch vụ làm nên gần như mẫu không tương thích với cơ cấu tổ chức của Công ty (làm chỉ để ra Giấy vàng là chính) và hiện nay Theo Luật mới nên gần như tất cả các Điều khoản theo Điều lệ cũ này thiếu nhiều và không còn phù hợp. Vì vậy, mình đã xây dựng lại một Bản Điều lệ mới. 

  Tuy nhiên, sau khi xây dựng được Bản Điều lệ mới này thì mình lại không biết được quy trình để Bản Điều lệ này có hiệu lực áp dụng.

  Bởi, theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì chỉ có khái niệm Bản "Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp" và Bản "Điều lệ sửa đổi, bổ sung" mà không có khái niệm Bản "Điều lệ thay đổi" theo Khoản 2, khoản 3 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014. Việc thay đổi chỉ trong trường hợp Điều lệ được xây dựng lại do Công ty chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác hoặc thực hiện việc sáp nhập hay hợp nhất. Như vậy, nếu đã không có khai niệm Điều lệ thay đổi thì thực sự cũng không có quy trình để nó có hiệu lực trên thực tế cả. 

  Mà để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo dạng Phụ lục Sửa đổi, bổ sung Điều lệ thì thực sự gần như là rất lan man và lâu vì phải sửa lại từng điều luật.

  Vậy xin cho mình hỏi, hiện tại mình đã có một Bản Điều lệ mới hoàn toàn phù hợp với mô hình hoạt động của công ty vậy mình cần phải làm quy trình gì để Bản Điều lệ này được áp dụng vào Doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Xin các cao nhân chỉ dùm!

   

  Mọi chi tiết xin liên hệ email: lsthengoc@gmail.com

   
  2104 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #503917   04/10/2018

  azlaw
  azlaw

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2017
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Hiện tại luật không có thủ tục hành chính về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty do vậy tùy loại hình công ty chỉ cần họp, quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ, lập điều lệ bổ sung rồi sử dụng là được rồi nhé

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn azlaw vì bài viết hữu ích
  thengoc26 (09/10/2018)