Thay đổi giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV có phải đổi giấy ĐKKD?

Chủ đề   RSS   
 • #591840 29/09/2022

  mttg

  Chồi


  Tham gia:24/12/2020
  Tổng số bài viết (61)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Thay đổi giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV có phải đổi giấy ĐKKD?

  Công ty tôi có 3 thành viên. Tôi là chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.

  Nay tôi muốn giao chức Giám đốc cho người khác thì thủ tục thế nào, có phải đổi đăng ký kinh doanh không ?

   
  155 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591873   29/09/2022

  Thay đổi giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV có phải đổi giấy ĐKKD?

  Về vấn đề này thì quy định không có thủ tục thay đổi giám đốc mà chỉ có thay đổi người đại diện pháp luật của DN. Bạn xem lại đăng ký kinh doanh mình có phải là người đại diện hay không. Nếu bạn muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì thực hiện thủ tục tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

  "Điều 50. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

  1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

  a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật; (Mẫu em đính kèm trong email)

  b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

  c) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

  2. Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây:

  a) Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

  b) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu;

  c) Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;

  d) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền..."

   
  Báo quản trị |  
 • #592066   30/09/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Thay đổi giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV có phải đổi giấy ĐKKD?

  Chào bạn, về trường hợp của bạn mình xin chia sẻ quan điểm như sau

  Liên quan đến việc thay đổi chức danh Giám đốc có thể chia thành hai trường hợp là thay đổi Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty và thay đổi Giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

  Về quy định người đại diện theo pháp luật của Công ty, Đối với công ty TNHH 2 thành viên, công ty hợp danh người đại diện có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Do đó, trong trường hợp của bạn đã đề cập, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể đồng thời là đại diện theo pháp luật của Công ty.

   

  Trong trường hợp, thay đổi Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện theo thủ tục sau

  Bước 1: Bổ nhiệm Giám đốc công ty

  Bước 2: Chuẩn bị và nộp hồ sơ thay đổi giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật

  Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

  Bước 4: Nhận kết quả

  Bước 5: Công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia

  Từ quy định trên có thể xác định, khi thực hiện thay đổi Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty cần phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi lên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, trong đó sẽ ghi nhận thông tin giám đốc mới thay cho giám đốc cũ của công ty. Như vậy, với trường hợp thay đổi Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của Công ty thì bắt buộc phải đổi đăng ký kinh doanh.

   

  Trong trường hợp, thay đổi Giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thực hiện theo thủ tục tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020Khi thay đổi Giám đốc công ty nhưng không thời là người đại diện, công ty không phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

  Bước 1: Bổ nhiệm Giám đốc công ty

  Bước 2: Chuẩn bộ hồ sơ thay đổi giám đốc công ty

  Như vậy, khi thay đổi Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi người đó là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |