Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần có cần phải thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

Chủ đề   RSS   
 • #585287 12/06/2022

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3185
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần có cần phải thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

  Về vấn đề thay đổi điều lệ Công ty Cố Phần có cần phải thông báo với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy định pháp luật liên quan nhé!

  Theo Điểm c Khoản 1 và Khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về nghĩa vụ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: 

  Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

  [...]

  c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

  [...]

  3. Công ty cổ phần phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. [...]”

  Theo đó, Khoản 2 Điều 22 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm Điều lệ công ty:

  Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

  [...]

  2. Điều lệ công ty.

  [...]”

  Theo Điểm a Khoản 2 Điều 63 Nghị định 01/2020/NĐ-CP về cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

  “Điều 63. Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  [...]

  2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:

  [...]

  b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  [...]”

  Như vậy, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có bao gồm Điều lệ, khi thay đổi Điều lệ sẽ làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Mà việc thay đổi này không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nên khi thay đổi Điều lệ, doanh nghiệp cần tiến hành thực hiện thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

   
   
  1030 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tlthuthao21899 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #585296   13/06/2022

  trinh16399
  trinh16399
  Top 500
  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/05/2022
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần có cần phải thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích từ bài viết của bạn. Vốn điều lệ là một trong những thông tin cơ bản bắt buộc phải có khi đăng ký doanh nghiệp và là thông tin được hiện thị trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho nên khi thay đổi vốn điều lệ cũng là thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận kinh doanh cho nên bắt buộc phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết và thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp theo quy định

   
  Báo quản trị |  
 • #589183   31/07/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 29 lần


  Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần có cần phải thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Khi thay đổi vốn điều lệ thì bắt buộc phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết là hợp lý. Vì vốn điều lệ là một trong những thông tin cơ bản bắt buộc phải có khi đăng ký kinh doanh. Thay đổi vốn điều lệ là cũng thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận nên việc thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là đúng và phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #589193   31/07/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần có cần phải thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

  Thật sự rất nhiều doanh nghiệp thường gặp thắc mắc trong vấn đề thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, không biết trường hợp nào cần đăng ký, trường hợp nào chỉ cần thông báo đến cơ quan nhà nước. Vì vậy, mình muốn cung cấp một vài quy định pháp luật để làm rõ thêm về vấn đề này như sau:

  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Căn cứ khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể thay đổi những nội dung sau:

  - Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

  - Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

  - Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

  - Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp sẽ phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

  - Ngành, nghề kinh doanh;

  - Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

  - Nội dung đăng ký thuế;

  - Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông tin người đại diện theo ủy quyền.

  Lưu ý: Trường hợp thay đổi nội dung khác (không thuộc các trường hợp phải đăng ký nêu trên) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (điểm a khoản 2 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CP).

  Cập nhật, bổ sung các thông tin thay đổi

  Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 Nghị định 01/2021/NĐ-CPdoanh nghiệp chỉ cần cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp phải thông báo nêu trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #590410   30/08/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (812)
  Số điểm: 6880
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 131 lần


  Thay đổi điều lệ Công ty Cổ phần có cần phải thông báo với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

  Cảm ơn bài viết của bạn, thay đổi điều lệ doanh nghiệp có thể hiểu là việc chủ sở hữu doanh nghiệp thay đổi bộ nội dung những quy ước đã đề ra trước đó. Thay đổi điều lệ phải được sự đồng ý, nhất trí của đa số thành viên trong doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc thay đổi điều lệ, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như lưu giữ tại trụ sở chính để mọi cổ đông/thành viên đều có thể tiếp cận, trích lục…

   
  Báo quản trị |