Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận thì xử lý hóa đơn như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608251 19/01/2024

  dali_2501

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/11/2023
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 400
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận thì xử lý hóa đơn như thế nào?

   

  Tôi có đăng ký thay đổi địa chỉ doanh nghiệp và đã thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh. Trong thời gian thay đổi địa chỉ tôi có xuất hóa đơn cũ chưa đổi địa chỉ vậy thì tôi có phải đăng ký điều chỉnh hóa đơn chưa đổi địa chỉ này sau khi được chấp nhận hóa đơn thay đổi đúng địa chỉ mới hay chưa ạ. Mong được giải đáp.

   

  Đăng ký thuế như thế nào khi thay đổi địa điểm Giấy phép kinh doanh cùng quận?

  Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC:

  “Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

  - Thay đổi thông tin đăng ký thuế làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

  + Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi có thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở sang địa bàn cấp huyện khác nhưng cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã.

  Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, gồm: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này

  Sau khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này của cơ quan thuế nơi chuyển đi, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã.”

  Theo quy định trên, chỉ khi thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp sang quận, huyện khác thì doanh nghiệp mới cần phải chuẩn bị tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST để nộp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   

  Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận thì xử lý hóa đơn như thế nào?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

  Xử lý hóa đơn có sai sót

  ...

  - Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện có sai sót thì xử lý như sau:

  + Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có sai sót nêu trên chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.

  …”

  Theo quy định trên, trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh mới trên GPKD nhưng chưa kịp thay đổi hóa đơn kê khai thuế sẽ thuộc trường hợp có sai sót về địa chỉ của người mua trên hóa đơn. Nếu MST và các nội dung khác của hóa đơn không thay đổi thì doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót này.

  Theo đó, doanh nghiệp thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu 04/SS-HĐĐT và không phải lập lại hóa đơn.

   

  Thời hạn gửi thông báo hóa đơn điện tử điều chỉnh?

  Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC:

  " Đối với hóa đơn điện tử:

  - Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;”

  Theo đó, thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

   
  942 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận