Thay đổi Đăng ký kinh doanh khi Công ty có cổ đông là DN nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #575190 31/08/2021

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1378)
  Số điểm: 12095
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 270 lần


  Thay đổi Đăng ký kinh doanh khi Công ty có cổ đông là DN nước ngoài

  Công ty A liên doanh với một công ty của Nhật, hiện nay vốn sử hữu của cổ đông Người Việt Nam là 71%, của Nhật là 30%. Hiện nay, một cổ đông đã làm chuyển nhượng cho bên Nhật 21% như vậy cổ đông của Nhật tăng lên 51%.
  Vậy vấn đề đặt ra là:
  + Thời gian làm thay đổi đăng ký kinh doanh là bao nhiêu ngày?
  + Công ty A muốn trên đăng ký kinh doanh hiện thị tỷ lệ cổ đông của bên Nhật là 51% được không? 
   
  Về vấn đề này, trong trường hợp này Công ty phải làm thủ tục theo quy định tại Điều 26 Luật đầu tư 2020 (Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp)
   
  Ngoài ra, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP: "3. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 2 Điều 26 của Luật Đầu tư, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư, khoản 4 Điều 65 của Nghị định này và thông báo cho nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này. Văn bản thông báo được gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp."
   
  Theo quy định trên là trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Sở KHĐT sẽ xem xét các điều kiện và thông báo cho nhà đầu tư. Văn bản thông báo này sẽ gửi cho nhà đầu tư nước ngoài và Doanh nghiệp.
   
  Vì đây là thủ tục trên thực tế nên nếu anh/chị/bạn nào từng làm việc trên thực tế có khác biệt về thủ tục hay quy định thì thì thể chia sẻ thêm.
   
  128 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận