Thay đổi cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính quốc gia

Chủ đề   RSS   
 • #595621 20/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2223)
  Số điểm: 77774
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính quốc gia

  Ngày 19/12/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2022/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ. Theo đó, sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia.

  Quyết định 27/2022/QĐ-TTg quy định rõ, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, là đơn vị sự nghiệp hạng đặc biệt, là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính; tham mưu và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

  Học viện Hành chính Quốc gia có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là National Academy of Public Administration, viết tắt là NAPA.

  Căn cứ tại Điều 3 quy định cơ cấu tổ chức của Học viện hành chính Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ như sau:

  1. Văn phòng.

  2. Ban Tổ chức cán bộ.

  3. Ban Kế hoạch - Tài chính.

  4. Ban Hợp tác quốc tế.

  5. Ban Quản lý bồi dưỡng.

  6. Ban Quản lý đào tạo.

  7. Khoa Hành chính học.

  8. Khoa Nhà nước và Pháp luật.

  9. Khoa Quản lý xã hội.

  10. Khoa Quản lý kinh tế.

  11. Khoa Quản trị nhân lực.

  12. Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng.

  13. Khoa Khoa học liên ngành.

  14. Khoa Ngoại ngữ - Tin học.

  15. Viện Nghiên cứu khoa học hành chính.

  16. Tạp chí Quản lý nhà nước.

  17. Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

  18. Trung tâm Công nghệ và Thư viện.

  19. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  20. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.

  21. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

  So với quy định hiện hành thì Quyết định 27/2022/QĐ-TTg đã chia Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện thành  Khoa Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Công Nghệ - Thư viện; Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự thành 2 khoa là Khoa Hành chính học và Khoa Quản trị nhân lực; Khoa Quản lý nhà nước về Kinh tế và Tài chính công thành Khoa Quản lý kinh tế.

  Bên cạnh đó, không còn Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính mà bổ sung thêm Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng,  Khoa Khoa học liên ngành và Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

  Trong đó, Ban Giám đốc Học viện gồm Giám đốc và không quá 04 Phó Giám đốc.

  Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Các Phó Giám đốc Học viện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Học viện.

  Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Học viện. Các Phó Giám đốc Học viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

  Giám đốc Học viện ban hành Quy chế làm việc của Học viện; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện và của các đơn vị cấu thành đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng, bộ môn và tương đương; bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

  Quyết định 27/2022/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 và thay thế Quyết định 05/2018/QĐ-TTg.

   
  708 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận