Thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế còn 21 đơn vị

Chủ đề   RSS   
 • #593894 15/11/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1828)
  Số điểm: 63760
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1360 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế còn 21 đơn vị

  Ngày 15/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Trong đó, thay đổi cơ cấu tổ chức của tổ chức này từ 23 đơn vị xuống còn 21 đơn vị.

  Cụ thể:

  Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số, sức khỏe sinh sản; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  Về chức năng, nhiệm vụ, Nghị định số số 95/2022/NĐ-CP quy định Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số, sức khỏe sinh sản; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

  Cơ cấu tổ chức

  1. Vụ Bảo hiểm y tế.

  2. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

  3. Vụ Tổ chức cán bộ.

  4. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

  5. Vụ Pháp chế.

  6. Vụ Hợp tác quốc tế.

  7. Văn phòng Bộ.

  8. Thanh tra Bộ.

  9. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

  10. Cục Y tế dự phòng.

  11. Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

  12. Cục Quản lý Môi trường y tế.

  13. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

  14. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

  15. Cục Quản lý Dược.

  16. Cục An toàn thực phẩm.

  17. Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

  18. Cục Dân số.

  19. Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

  20. Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

  21. Báo Sức khỏe và Đời sống.

  Theo đó, tại Nghị định 95/2022/NĐ-CP cơ cấu Bộ Y tế bao gồm 21 đơn vị thay vì 23 đơn vị được quy định tại Nghị định 75/2017/NĐ-CP (hết hiệu lực ngày 15/11/2022) trước đó.

  Cụ thể, tại Nghị định 95/2022/NĐ-CP, Bộ Y tế đã tổ chức lại một số đơn vị như: Tổng cục Dân số thành Cục Dân số. Ngoài ra, Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Tạp chí Y Dược học, Cục Công nghệ thông tin. Thêm vào đó là Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế và Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

  Trong đó, các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 18 Điều 3 quy định về cơ cấu tổ chức Bộ Y tế là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các tổ chức quy định từ khoản 19 đến khoản 21 Điều này là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

  Vụ Kế hoạch - Tài chính có 5 phòng.

  Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ Y tế.

  Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc Bộ.

  Xem thêm Nghị định 95/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2022 và thay thế Nghị định 75/2017/NĐ-CP.

   
  153 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận