Thay đổi cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương

Chủ đề   RSS   
 • #595503 15/12/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1838)
  Số điểm: 64080
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1368 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương

  Ban chấp hành trung ương ký ban hành Quyết định 88-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo trung ương ngày 01/12/2022.

  Theo đó, quy định cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương như sau:

  Các vụ, đơn vị trực thuộc:

  1. Vụ Lý luận chính trị.

  2. Vụ Tuyên truyền.

  3. Vụ Báo chí - Xuất bản.

  4. Vụ Văn hóa - Văn nghệ.

  5. Vụ Khoa học và Công nghệ.

  6 Vụ Giáo dục.

  7. Vụ Xã hội.

  8. Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế.

  9. Vụ Tổng hợp.

  10. Vụ Tổ chức - Cán bộ.

  11. Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

  12. Văn phòng.

  13. Viện Dư luận xã hội.

  14. Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.

  15. Tạp chí Tuyên giáo.

  16. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

  co-cau-to-chuc-ban-tuyen-giao-trung-uong

  So với quy định cũ tại Quyết định 144-QĐ-TW thì Quyết định 88-QĐ/TW đã thay Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan thường trực tại thành phố Đà Nẵng bằng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam và Cơ quan thường trực khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngoài ra, bổ sung thêm Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương vào cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương.

  Các đơn vị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý:

  - Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương.

  - Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật).

  - Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương (có Trang Thông tin đối ngoại điện tử).

  Xem chi tiết tại Quyết định 88-QĐ/TW ngày 01/12/2022, thay thế Quyết định 144-QĐ-TW.

   
  236 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595626   20/12/2022

  Thay đổi cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương là Ban Tuyên truyền và Cổ động, được thành lập sau khi Đảng Cộng sản Việt nam ra đời vào ngày 3/2/1930, với nhu cầu phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rọng trong quần chúng nhân dân. Đến ngày 11/04/2007, Bộ Chính trị ra quyết định sáp nhập Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng – văn hóa thành Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ đó Ban Tuyên giáo Trung ương ra đời để hoàn thành sứ mệnh của mình.

   

   
  Báo quản trị |