Thay đổi chủ đầu tư sau phê duyệt ĐTM?

Chủ đề   RSS   
 • #564294 02/12/2020

  Thay đổi chủ đầu tư sau phê duyệt ĐTM?

  Anh chị cho hỏi vấn đề liên quan đến môi trường:

  Hiện tại công ty tôi đang có 1 dự án tại Vĩnh Phúc, ban đầu thành lập 1 công ty TNHH A để triển khai dự án, phê duyệt xong ĐTM (đánh giá tác động môi trường) và tiến hành xây dựng nhà máy

  Sau đó do chính sách tập đoàn, Công ty TNHH A nhập vào tổng công ty, sau đó tổng công ty thành lập 1 Chi nhánh B để tiếp tục dự án

  Tình huống trên có thể hiểu là 1 hình thức thay đổi tên của chủ dự án hoặc hay đổi chủ dự án sau khi đã được phê duyệt ĐTM, Chi nhánh B tiếp quản sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết trong ĐTM

  Tuy nhiên, để đảm bảo đúng quy định của luật, Chi nhánh B cần thực hiện các văn bản nào? Gửi cho cơ quan nào để thông báo về thay đổi Chủ đầu tư? Có căn cứ luật nào về việc này ko?

  Rất mong anh chị giải đáp giúp

  Thanks and Best regards

   
  574 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn INOACVN vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận