Thay đổi cách thức gửi hồ sơ đề nghị làm dịch vụ chi trả ngoại tệ

Chủ đề   RSS   
 • #597073 14/01/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thay đổi cách thức gửi hồ sơ đề nghị làm dịch vụ chi trả ngoại tệ

  Ngày 30/12/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 24/2022/TT-NHNN sửa đổi một số thông tư quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối.
   
  Theo đó, thay đổi nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ như sau:
   
  thay-doi-cach-thuc-gui-ho-so-de-nghi-lam-dich-vu-chi-tra-ngoai-te
   
  1. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ làm dịch vụ chi trả ngoại tệ
   
  Cụ thể, sửa đổi Điều 9 Thông tư 34/2015/TT-NHNN quy định nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ như sau:
   
  Nguyên tắc 1: Tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư 34/2015/TT-NHNN và nhận kết quá thủ tục hành chính theo một trong ba cách thức sau:
   
  (1) Trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Công dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước (trừ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam).
   
  (2) Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa NHNN hoặc Bộ phận Một cửa NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức đặt trụ sở chính.
   
  (3) Gửi qua dịch vụ bưu chính.
   
  (So với hiện hành, thì Thông tư 24/2022/TT-NHNN đã bổ sung thêm 3 cách thức gửi hồ sơ đề nghị nhận và chi, trả ngoại tệ).
   
  Nguyên tắc 2: Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến qua Công dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công NHNN, hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
   
  Hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Công dịch vụ công NHNN gặp sự cố hoặc có lỗi thì thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức đặt trụ sở chính.
   
  Nguyên tắc 3: Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bàn điện từ quét từ bản gốc, bàn chính (tập tin định dạng PDF) hoặc được khai trên Công dịch vụ công NHNN.
   
  Nguyên tắc 4: Các tài liệu trong hồ sơ giấy là bản gốc, bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức về việc sao từ bản chính.
   
  Nguyên tắc 5: Bản dịch tiếng Việt của các tài liệu tiếng nước ngoài là bản dịch do tổ chức tự dịch hoặc thông qua một tổ chức cung cấp dịch vụ dịch thuật. Tổ chức xác nhận về tính chính xác của bản dịch tiếng Việt và nội dung bằng tiếng nước ngoài.
   
  Nguyên tắc 6: Tổ chức chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin nêu tại hồ sơ đề nghị.
   
  2. Gửi hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối đầu tư ra nước ngoài 
   
  Sửa đổi khoản 2 Điều 10 Thông tư 12/2016/TT- NHNN về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài như sau:
   
  Nhà đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư 12/2016/TT- NHNN theo một trong ba cách thức sau:
   
  - Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Công dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước (trừ trường hợp nhà đầu tư là tổ chức tín dụng).
   
  - Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước (đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng) hoặc tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (đổi với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng).
   
  - Gửi qua dịch vụ bưu chính.
   
  (So với hiện hành thì bên cạnh việc gửi hồ sơ bằng bưu điện thì có thể gửi qua dịch vụ công quốc gia hoặc tại Bộ phận Một cửa của NHNN).
   
  Đồng thời, bổ sung khoản 2a, 2b, 2c Thông tư 12/2016/TT- NHNN như sau:
   
  2a. Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước, hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 
   
  Trường hợp hệ thống cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cống dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước gặp sự cố hoặc có lỗi không thể tiếp nhận, trao đổi thông tin điện tử, việc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố theo thẩm quyền quy định tại Điều 8 Thông tư 12/2016/TT- NHNN.
   
  2b. Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc, bản chính (tập tin định dạng PDF) hoặc được khai trên cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước.
   
  2c. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin nêu tại hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
   
  Chi tiết Thông tư 24/2022/TT-NHNN có hiệu lực ngày 15/02/2023 sửa đổi Thông tư 34/2015/TT-NHNNThông tư 12/2016/TT- NHNN.
   
  365 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023) ThanhLongLS (16/01/2023) nguyenhoaibao12061999 (14/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598047   30/01/2023

  Thay đổi cách thức gửi hồ sơ đề nghị làm dịch vụ chi trả ngoại tệ

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng xin đưa thêm thông tin có liên quan sau. Hiện nay, việc cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

  1. Tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ chỉ được ủy quyền cho tổ chức tín dụng, không được ủy quyền cho tổ chức kinh tế khác làm đại lý chi, trả ngoại tệ;

  2. Tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ không được ủy quyền lại việc chi, trả cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng khác;

  3. Một tổ chức tín dụng, một tổ chức kinh tế có thể làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một hoặc nhiều tổ chức tín dụng được phép;

  4. Một tổ chức tín dụng chỉ được làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho một tổ chức kinh tế;

  5. Trường hợp hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký với tổ chức ủy quyền hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ phải chấm dứt hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ với tổ chức ủy quyền đó;

  6. Trường hợp hợp đồng nhận và chi, trả ngoại tệ ký với đối tác nước ngoài hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn, tổ chức kinh tế phải chấm dứt hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ với đối tác nước ngoài đó.

   
  Báo quản trị |