Thay đổi 05 nội dung hướng dẫn về chứng thực

Chủ đề   RSS   
 • #523627 23/07/2019

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 747 lần


  Thay đổi 05 nội dung hướng dẫn về chứng thực

  Bộ Tư pháp đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

  Theo dự thảo dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cơ bản sau:

  1. Dự thảo đã bổ sung một Điều (Điều 8) hướng dẫn về thu hồi, hủy bỏ văn bản đã chứng thực khi phát hiện có sai sót. Cụ thể:

  (i) Đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký thì khi phát hiện có sai sót, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký văn bản để thu hồi, hủy bỏ văn bản, giấy tờ chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký văn bản để thu hồi, hủy bỏ văn bản, giấy tờ chứng thực tại Phòng Tư pháp;

  (ii) Đối với việc chứng thực hợp đồng, giao dịch không bảo đảm đúng quy định thì giải quyết thu hồi, hủy bỏ theo quy định của pháp luật dân sự.

  ...

  2. Dự thảo Thông tư (Điều 7) đã sửa đổi nội dung Điều 6 Thông tư số 20/2015/TT-BTP theo hướng bỏ nội dung Giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ và bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp, chứng chỉ không phải thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự khi chứng thực bản sản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký người dịch.

  3. (các điều 15, 16, và 17) bổ sung quy định cụ thể việc cho phép chứng thực chữ ký đối với một số giấy tờ có nội dung đơn giản, phổ biến hoặc áp dụng đối với một nhóm đối tượng để tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm chi phí cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách

  Ví dụ như người nghèo thực hiện vay vốn tại ngân hàng chính sách; không cho phép chứng thực chữ ký đối với văn bản có nội dung liên quan đến giấy tờ được cấp theo quy định của pháp luật; quy định rõ nội dung ủy quyền nào không được chứng thực chữ ký (Điều 14). Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư (Điều 13) cũng bổ sung thêm quy định về việc xuất trình các giấy tờ mà pháp luật có liên quan quy định phải có trong thành phần hồ sơ để người tiếp nhận hồ sơ chứng thực kiểm tra.

  4. Bổ sung quy định về Cách tính và ghi phí chứng thực. Cụ thể:

  1. Phí chứng thực bản sao từ bản chính

  Phí chứng thực bản sao từ bản chính được tính theo trang của bản chính. Ví dụ: Bà Trần Thị M đến Ủy ban nhân dân phường B yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính giấy chứng minh nhân dân, lấy 01 bản sao thì Ủy ban nhân dân thu 4.000 đồng/bản.

  2. Phí chứng thực chữ ký (bao gồm chứng thực chữ ký trên giấy tờ, văn bản và chứng thực chữ ký người dịch)

  Phí chứng thực chữ ký được tính theo từng trường hợp, mỗi trường hợp chứng thực là 10.000 đồng. Trường hợp ở đây được hiểu là mỗi lần thực hiện chứng thực chữ ký đối với một hoặc nhiều chữ ký trên 01 giấy tờ, văn bản.

  Ví dụ: Bà Lê Thị C yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Y chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền nhận bưu phẩm, nếu bà C lấy 01 bản có chữ ký của bà thì Ủy ban nhân dân thu 10.000 đồng, nếu bà C lấy 05 bản thì Ủy ban nhân dân thu 50.000 đồng.

  Trường hợp bà C lấy 01 bản chứng thực chữ ký và 05 bản sao từ bản chính thì tính phí 10.000 đồng/01 trường hợp và 05 bản sao được tính theo phí chứng thực bản sao từ bản chính

  3. Phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

  Phí chứng thưc hợp đồng, giao dịch được tính 50.000 đồng/01 trường hợp. Trường hợp ở đây được hiểu là 01 giao dịch. Ví dụ: Ủy ban nhân dân phường X thực hiện chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ thu phí chứng thực là 50.000 đồng (Hợp đồng được lập thành 5 bản: 01 bản cho bên chuyển nhượng, 01 bản cho bên nhận chuyển nhượng, 01 bản cho cơ quan thuế, 01 bản cho cơ quan địa chính, 01 bản lưu tại Ủy ban nhân dân phường X  thì thu phí 50.000 đồng)

  4. Khi chứng thực, cơ quan thực hiện chứng thực phải ghi biên lai thu phí chứng thực cho người yêu cầu chứng thực và ghi phí chứng thực vào sổ chứng thực theo từng loại việc chứng thực. Việc thu phí chứng thực phải đảm bảo đúng theo quy định hiện hành về chế độ thu, nộp và quản lý phí chứng thực.


  5. Dự thảo Thông tư (các điều liên quan đến trình tự, thủ tục chứng thực đều nhấn mạnh trách nhiệm của người yêu cầu chứng thực) quy định rõ việc người yêu cầu chứng thực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả nội dung, tính hợp lệ, hợp pháp của giấy tờ, văn bản của họ khi yêu cầu chứng thực.

  Thông tư này thay thế Thông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

   

  Xem chi tiết Dự thảo tại file đính kèm:

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 23/07/2019 01:35:07 CH
   
  6759 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #523660   23/07/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Những nội dung tại dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 20/2015/TT-BTP là rất cần thiết, cần gỡ bỏ một số quy định, những giấy tờ không cần thiết sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính thay vì phức tạp như hiện nay.
   

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anthuylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/07/2019)
 • #523779   25/07/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Hiện nay việc chứng thực diễn ra phổ biến, đặc biệt là các giao dịch về giấy tờ, thực tiễn cho thấy thì thủ tục vẫn còn khá phức tạp, việc lược bỏ đơn giản hóa thủ tục trong chứng thực là điều cần thiết, giảm bớt áp lực công việc. Người dân khi đến làm thủ tục cũng sẽ nhanh hơn, tránh thiếu sót một số giấy tờ như lúc trước.
   

   

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #523784   25/07/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Hiện nay việc chứng thực diễn ra phổ biến, đặc biệt là các giao dịch về giấy tờ, thực tiễn cho thấy thì thủ tục vẫn còn khá phức tạp, việc lược bỏ đơn giản hóa thủ tục trong chứng thực là điều cần thiết, giảm bớt áp lực công việc.
   

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anthuylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/07/2019)
 • #524191   29/07/2019

  ph_ngoc
  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 77 lần


  Mình xin được bổ sung 7 trường hợp không được chứng thực chữ ký theo Điều 14 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP:

  1- Những văn bản có nội dung liên quan đến các giấy tờ đã được cấp theo quy định của pháp luật.

  2- Giấy ủy quyền liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo;

  3- Giấy ủy quyền liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với bất động sản tại Việt Nam.

  4- Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình;

  5- Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo;

  6- Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch (trừ trường hợp chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản);

  7- Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ph_ngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/07/2019)