DanLuat 2023

Nguyen Thị Minh - Minh.ulaw

Họ tên

Nguyen Thị Minh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 08/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Luật pháp là để trừng trị cái xấu, bảo vệ cái thiện chứ không phải là thứ để mọi người nhìn vào phải sợ"

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url