DanLuat 2022

Th.s, Ls. Phạm Văn Phất - Lsphat

Họ tên

Th.s, Ls. Phạm Văn Phất


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 06/12

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
 • TAND tỉnh Quảng Ninh
 • Thời gian làm việc
  Từ 01/1996 đến 04/2005
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Thư ký tổng hợp
 • CIENCO573
 • Thời gian làm việc
  Từ 05/2005 đến 05/2006
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Trưởng phòng Pháp chế
 • Vinashin
 • Thời gian làm việc
  Từ 06/2006 đến 12/2006
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Chuyên viên tư vấn nội bộ
 • Vilaf, LDV, VP Advisors
 • Thời gian làm việc
  Từ 12/2006 đến 04/2009
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Luật sư cộng sự
 • Văn phòng luật sư An Phát Phạm
 • Thời gian làm việc
  Từ 05/2009 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Trưởng Văn phòng

Nghiêm túc và tận tâm trong công việc.

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url