DanLuat 2023

Nguyễn Văn Viên - Lsnguyenvanvien

Họ tên

Nguyễn Văn Viên


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 02/02

Đến từ Bắc Ninh, Việt Nam
Đại học
  • Viện Đại Học Mở Hà Nội
  • Đại học Tài chính kế toán Hà Nội

Âm nhạc Nhạc cách mạng, bolevo
Sách sách Luật, luật sư, sách kinh doanh, nhân tướng học

Luật sư - Công ty Luật TNHH NVV - thuộc Đoàn luật sư Bắc Ninh.

Luật sư chuyên: Tranh tụng: Hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, Thương mại, Hôn nhân gia đình, Đất đai, lao động

Luật sư chuyên tư vấn: Đầu tư, Doanh nghiệp, mua bán sáp nhập DN, sở hữu trí tuệ

Luật sư hỗ trợ dịch vụ hành chính công như ủy quyền, chạy giấy tờ, thuế ...

Tỉnh thành Bắc Ninh, Việt Nam
Facebook LS. Nguyễn Văn Viên
Url