Thành viên tổ bay có được lập biên bản vi phạm hành chính hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #603851 07/07/2023

  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (356)
  Số điểm: 2929
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Thành viên tổ bay có được lập biên bản vi phạm hành chính hay không?

  Tôi có thắc mắc rằng trường hợp có vi phạm hành chính trên máy bay thì những người trong tổ bay có được lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý vi phạm hay không? 

  1.  Thành phần của tổ bay 

  Tại Điều 71 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 quy định về thành phần tổ bay như sau:

  - Tổ bay bao gồm những người được người khai thác tàu bay chỉ định để thực hiện nhiệm vụ trong chuyến bay.

  - Thành phần tổ bay bao gồm tổ lái, tiếp viên hàng không và các nhân viên hàng không khác theo yêu cầu thực hiện chuyến bay.

  Tại Điều 72 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 quy định về tổ lái như sau:

  - Thành viên tổ lái là người thực hiện nhiệm vụ điều khiển tàu bay, bao gồm lái chính, lái phụ và nhân viên hàng không khác phù hợp với loại tàu bay.

  - Tàu bay chỉ được phép thực hiện chuyến bay khi có đủ thành phần tổ lái theo quy định của pháp luật quốc gia đăng ký tàu bay hoặc quốc gia của người khai thác tàu bay.

  Bên cạnh đó, tại Điều 74 Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 quy định về người chỉ huy tàu bay như sau:

  - Người chỉ huy tàu bay là thành viên tổ lái được người khai thác tàu bay chỉ định cho một chuyến bay; đối với hoạt động hàng không chung không vì mục đích thương mại thì do chủ sở hữu tàu bay chỉ định.

  -  Người chỉ huy tàu bay có quyền cao nhất trong tàu bay, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không cho tàu bay, người và tài sản trong tàu bay trong thời gian tàu bay đang bay.

  Tàu bay được coi là đang bay kể từ thời điểm mà tất cả các cánh cửa ngoài được đóng lại sau khi hoàn thành xếp tải đến thời điểm mà bất kỳ cửa ngoài nào được mở ra để dỡ tải; trong trường hợp hạ cánh bắt buộc, tàu bay được coi là đang bay cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm nhận trách nhiệm đối với tàu bay, người và tài sản trong tàu bay.

  => Theo đó, thành phần tổ bay bao gồm tổ lái, tiếp viên hàng không và các nhân viên hàng không khác. Trong đó, tổ lái bao gồm người chỉ huy tàu bay, là người có quyền cao nhất trong tàu bay, chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không cho tàu bay, người và tài sản trong tàu bay trong thời gian tàu bay đang bay.

  2. Thành viên tổ bay có được lập biên bản vi phạm hành chính hay không? 

  Tại Điều 37 Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định về lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

  - Những người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng bao gồm:

  + Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

  + Công chức thuộc Thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm;

  + Công chức, viên chức thuộc các Cảng vụ hàng không đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

  + Người chỉ huy tàu bay, thành viên tổ bay được người chỉ huy tàu bay giao lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay khi tàu bay đang bay.

  - Người chỉ huy tàu bay trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam có trách nhiệm tổ chức lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay đang bay hoặc chuyển vụ việc cho Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay của Việt Nam nơi tàu bay hạ cánh để lập biên bản vi phạm hành chính.

  Trường hợp người chỉ huy tàu bay chuyển vụ việc cho Cảng vụ hàng không lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay đang bay thì đại diện của hãng hàng không phải tham gia trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính để phối hợp, hỗ trợ cho Cảng vụ hàng không.

  => Theo đó, thành viên tổ bay có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay đang bay khi được người chỉ huy tàu bay giao nhiệm vụ. 

  Như vậy, trường hợp có vi phạm hành chính trên máy bay khi máy bay đang bay thì người chỉ huy tàu bay, thành viên tổ bay được người chỉ huy tàu bay giao được quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Nếu không lập biên bản xử phạt trên máy bay thì có thể chuyển vụ việc cho Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay của Việt Nam nơi tàu bay hạ cánh để lập biên bản vi phạm hành chính. Khi chuyển giao vụ việc cho Cảng vụ hàng không lập biên bản vi phạm hành chính, người chỉ huy tàu bay phải bàn giao đối tượng vi phạm, kèm theo các tài liệu, chứng cứ theo quy định pháp luật. 

   
  106 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận