Thành viên HĐQT có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của CTCP có 51% vốn nhà nước không?

Chủ đề   RSS   
 • #557805 14/09/2020

  Thành viên HĐQT có được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của CTCP có 51% vốn nhà nước không?

  Hiện nay tôi đang làm việc trong công ty cổ phần có 51% vốn của nhà nước, tôi thấy trong các quy định của pháp luật hiện hành có hai quy định về Người quản lý doanh nghiệp” và “Người đang làm quản lý” như sau:

  - Khoản 18, Điều 4, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định:Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty”.

  - Khoản 4, Điều 52, Luật Kế toán năm 2015 có quy định những người không được làm kế toán: “Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định”.

  - Khoản 3, Điều 19, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP có quy định những người không được làm kế toán: “Người đang làm quản lý, Điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

  Vậy xin hỏi “Người quản lý doanh nghiệp” (theo quy định của Luật Doanh nghiệp) có thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng là “Người đang làm quản lý” (theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 174) hay không? Nếu không thì “Người đang làm quản lý” bao gồm các chức danh, chức vụ nào được làm Kế toán trưởng?

  Xin chân thành cảm ơn!

   
  1046 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daovanlua vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận