Thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bao gồm những thành phần nào?

Chủ đề   RSS   
 • #602674 19/05/2023

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bao gồm những thành phần nào?

  Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp về bóng đá và các hoạt động liên quan đến bóng đá trong phạm vi Việt Nam và quốc tế.

  Thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gồm những thành phần nào?

  Theo khoản 2 Điều 13 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 660/QĐ-BNV năm 2021, thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gồm:

  - Các CLB tham gia các giải bóng đá Vô địch quốc gia, hạng Nhất quốc gia;

  - Các CLB, đội bóng tham gia các giải bóng đá hạng Nhì quốc gia, bóng đá nữ quốc gia, Futsal quốc gia.

  - Liên đoàn Bóng đá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị tổ chức các giải bóng đá quốc gia.

  lien-doan-bong-da

  Thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có những nghĩa vụ gì?

  Theo Điều 16 Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 660/QĐ-BNV năm 2021, thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có những nghĩa vụ như sau:

  - Chấp hành Điều lệ và các quy định chuyên môn; đồng thời, đảm bảo các thành viên, CLB, quan chức, cầu thủ của mình và đơn vị trung gian cũng tuân thủ Điều lệ và các quy định chuyên môn.

  - Thực hiện bầu ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

  - Tích cực tham gia các hoạt động của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, góp phần phát triển và nâng cao trình độ bóng đá Việt Nam.

  - Đóng niên liễm, phí và lệ phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

  - Quy định trong Điều lệ của tổ chức (hoặc quy chế hoạt động của thành viên) việc bất kỳ tranh chấp nào về bóng đá của chính thành viên đó hoặc tổ chức của thành viên đó liên quan đến Điều lệ, Quy chế của FIFA, AFC hoặc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của FIFA, AFC hoặc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và không công nhận việc đưa các tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân; tôn trọng nguyên tắc, hành vi thể thao cao thượng, trung thực.

  - Thông báo kịp thời tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tất cả những sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế hoạt động (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến tổ chức mình; danh sách cán bộ chủ chốt hoặc những người được ủy quyền đại diện.

  - Không duy trì quan hệ thể thao với các tổ chức không được công nhận hoặc với các thành viên đã bị đình chỉ hoặc khai trừ.

  - Không được đồng thời là thành viên của một Liên đoàn Bóng đá quốc gia khác và không được phép tham gia các hoạt động bóng đá trên lãnh thổ của Liên đoàn Bóng đá quốc gia khác nếu không được sự cho phép của Liên đoàn Bóng đá quốc gia đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Châu lục có liên quan, FIFA.

  - Đảm bảo tuân thủ các cam kết khi gia nhập Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

  - Báo cáo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về hoạt động của tổ chức mình và của các thành viên của tổ chức mình.

  - Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và các quy định có liên quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, AFC và FIFA.

  Tóm lại, thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gồm có:

  - Các CLB tham gia các giải bóng đá Vô địch quốc gia, hạng Nhất quốc gia;

  - Các CLB, đội bóng tham gia các giải bóng đá hạng Nhì quốc gia, bóng đá nữ quốc gia, Futsal quốc gia.

  - Liên đoàn Bóng đá tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đơn vị tổ chức các giải bóng đá quốc gia.

   
  293 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận