Thanh tra sở công thương được quyền xử lý hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

Chủ đề   RSS   
 • #530490 07/10/2019

  Thanh tra sở công thương được quyền xử lý hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

  Thanh tra Sở Công thương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Quảng cáo theo Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 không?

  - Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo được quy định  tại Điều 79 Nghị định 158/2013/NĐ-CP:

  Điều 79. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

  Các chức danh quy định tại các điều 80, 81, 82 và 83 Nghị định này và công chức, viên chức đang thi hành nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

  - Bên cạnh đó căn cứ vào điều 81 Nghị định 158/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 57 Điều 2 Nghị định 28/2017/NĐ-CP:

  57. Sửa đổi Điều 81 như sau:

  “Điều 81. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Thanh tra

  1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

  a) Phạt cảnh cáo;

  b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

  c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

  d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính.

  - Mà Khoản 2 Điều 35 Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định:

  2. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực về an toàn thực phẩm thuộc các ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 của Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 29 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  => Như vậy căn cứ vào các quy định trên Thanh tra Sở Công thương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Quảng cáo đúng với chức năng và quyền hạn của mình.

   
  1839 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận