Thanh tra giáo dục kiểm tra không quá 03 lần/năm tại các cơ sở giáo dục

Chủ đề   RSS   
 • #602984 02/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thanh tra giáo dục kiểm tra không quá 03 lần/năm tại các cơ sở giáo dục

  Ngày 24/5/2023 Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 1489/QĐ-BGDĐT năm 2023 ban hành Quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   
  Theo đó, kế hoạch kiểm tra của Bộ GD&ĐT đối với các cơ sở giáo dục được thực hiện không quá 03 lần/năm.
   
  thanh-tra-giao-duc-kiem-tra-khong-qua-03-lan-nam-tai-cac-co-so-giao-duc
   
  (1) Kế hoạch kiểm tra cơ sở giáo dục
   
  - Không bố trí kiểm tra quá 03 lần/năm, quá 01 lần/tháng dổi với một đối tượng kiểm tra và bào dám nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy định này.
   
  - Hạn chế các cuộc kiểm tra trong tháng 6. tháng 7 (trừ trường hợp cuộc kiểm tra về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kiểm tra đột xuất) và tháng 12 hàng năm (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất).
   
  - Đối với cuộc kiểm tra có nội dung kiểm tra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT, khi xây dựng kế hoạch kiểm tra phải có đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp. Ưu tiên bố trí cuộc kiểm tra có nội dung kiêm tra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiêu đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT do một lãnh đạo Bộ phụ trách.
   
  (2) Mục đích hoạt động kiểm tra cơ sở giáo dục
   
  - Kịp thời nắm bắt thông tin việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đối tượng kiểm tra.
   
  - Phòng ngừa vi phạm, xử lý vi phạm (nếu có); phát hiện hạn chế, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; giúp đối tượng kiểm tra thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
   
  - Phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
   
  (3) Nguyên tắc hoạt động kiểm tra của đoàn kiểm tra
   
  - Khách quan, công khai, minh bạch, dân chú, kịp thời, chính xác, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.
   
  - Không trùng lặp, chồng chéo về nội dung, đổi tượng, thời gian giữa các đoàn thanh tra. kiểm tra,; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.
   
  - Việc tiến hành kiểm tra được thực hiện trên cơ sở Quyết định kiểm tra của người có thẩm quyền.
   
  (4) Địa điểm, thời gian làm việc của đoàn kiểm tra
   
  - Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra làm việc với đối lượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại trv sở của đối tượng kiểm tra và trụ sở của cơ quan, tổ chức có liên quan. 
   
  - Đoàn kiểm tra làm việc với đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giờ hành chính. Trường hợp cần thiết phải làm việc ngoài giờ hành chính, Trường đoàn kiểm tra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó.
   
  (5) Nội dung kiểm tra của đoàn kiểm tra
   
  - Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD&ĐT; việc triển khai thực hiện các văn hãn chi đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
   
  - Kiểm tra việc triển khai thực hiện các kết luận, các chi đạo của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT.
   
  - Kiểm tra việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đối tượng kiểm tra.
   
  Xem thêm Quyết định 1489/QĐ-BGDĐT năm 2023 có hiệu lực ngày 24/5/2023 thay thế Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT năm 2018.
   
  613 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận