Thanh tra doanh nghiệp cơ quan nhà nước phải thông báo trước mấy ngày?

Chủ đề   RSS   
 • #573160 30/06/2021

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Thanh tra doanh nghiệp cơ quan nhà nước phải thông báo trước mấy ngày?

  Theo Luật Thanh tra 2010:

   

  "Điều 44. Quyết định thanh tra hành chính

   

  1. Quyết định thanh tra bao gồm các nội dung sau đây:

   

  a) Căn cứ pháp lý để thanh tra;

   

  b) Phạm vi, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ thanh tra;

   

  c) Thời hạn thanh tra;

   

  d) Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên và các thành viên khác của Đoàn thanh tra.

   

  2. Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra, quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất.

   

  Quyết định thanh tra phải được công bố chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra. Việc công bố quyết định thanh tra phải được lập biên bản."

   

  Theo đó, chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra thì phải gửi cho đối tượng thanh tra, 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra do có đơn tố cáo hay có dấu hiệu vi phạm.

   

   
  273 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận