Thanh tra Chính phủ: Xác minh ngẫu nhiên tài sản, thu nhập của 67 cán bộ

Chủ đề   RSS   
 • #598577 09/02/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1828)
  Số điểm: 63760
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1360 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Thanh tra Chính phủ: Xác minh ngẫu nhiên tài sản, thu nhập của 67 cán bộ

   Mới đây, ngày 08/02/2023, Thanh tra Chính phủ tổ chức bốc thăm chọn 67 cán bộ của thuộc 9 cơ quan, đơn vị thuộc khối Chính phủ, nhằm xác minh tài sản, thu nhập năm 2023.

  Cụ thể, thực hiện theo Kế hoạch 266/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về xác minh tài sản, thu nhập năm 2023, ngày 08/02/2023, tại Hà Nội, TTCP đã tiến hành bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) của TTCP năm 2023.

  Đây là năm thứ hai triển khai quy định về xác minh TSTN bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

  Theo Kế hoạch số 266/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được xác minh năm 2023 gồm:

  - Bộ Công thương;

  - TTCP;

  - Bộ Thông tin và Truyền thông;

  - Bộ Giao thông vận tải;

  - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

  - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

  Tổng số người được lựa chọn để xác minh tại 9 cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm 67 người.

  Hình thức lựa chọn người được xác minh là lựa chọn ngẫu nhiên bằng bốc thăm theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Nghị định 130/2020/NĐ - CP

  Thời điểm tiến hành xác minh là quý II, III và quý IV/2023.

  Trình tự 06 bước xác minh tài sản, thu nhập

  Quy trình xác minh tài sản, thu nhập hiện nay được quy định tại Mục 1 Phần II thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định 70/QĐ-TTCP 2021 cụ thể như sau: 

  Bước 1: Ra quyết định và lập tổ xác minh

  Đầu tiên là ra quyết định xác minh Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành quyết định xác minh và thành lập Tổ xác minh.

  Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập trong thời hạn 05 ngày hoặc 15 ngày kể từ ngày có căn cứ xác minh. 

  Quyết định xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

  - Căn cứ ban hành quyết định xác minh. 

  - Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của người được xác minh tài sản, thu nhập. 

  - Họ, tên, chức vụ, nơi công tác của Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập. 

  - Nội dung xác minh. 

  - Thời hạn xác minh;  

  - Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập. 

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phối hợp (nếu có). 

  Quyết định xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho Tổ trưởng và thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập, người được xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định xác minh. 

  Bước 2: Giải trình về tài sản, thu nhập 

  Tổ xác minh yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình. Theo đó, yêu cầu người được xác minh giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó. 

  Bước 3: Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 

  Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung xác minh.

  Kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đang quản lý tài sản, thu nhập áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại, chuyển dịch tài sản, thu nhập hoặc hành vi khác cản trở hoạt động xác minh tài sản, thu nhập. 

  Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập phục vụ cho việc xác minh. 

  Giữ bí mật thông tin, tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh. 

  Bước 4: Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập 

  Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản cho người ra quyết định xác minh; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày. 

  Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây: 

  - Nội dung được xác minh, hoạt động xác minh đã được tiến hành và kết quả xác minh.

  - Đánh giá về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. 

  - Kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập.

  Bước 5: Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

  Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày. 

  Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung sau đây:Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập; tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm;kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập.

  Người ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực của Kết luận xác minh. 

  Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải được gửi cho người được xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu, kiến nghị xác minh.

  Bước 6: Công khai kết luận xác minh tài sản, thu nhập

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh. 

  Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai.

   
  390 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (10/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận