Thanh tra Chính phủ: Các đơn vị phải hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trước 31/3/2021

Chủ đề   RSS   
 • #568090 25/02/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  Thanh tra Chính phủ: Các đơn vị phải hoàn thành Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu trước 31/3/2021

  Kê khai tài sản - Minh họa

  Kê khai tài sản - Minh họa

  Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật Phòng chống tham nhũng 2018 (Luật PCTN).

  Cụ thể, việc kê khai, công khai về tài sản, thu nhập tại Mục 1 Công văn được chỉ đạo như sau:

  - Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  - Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, người có nghĩa vụ kê khai nộp 02 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  - Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

  - Trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Việc kế khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021 bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo đúng quy định của Luật PCTN. Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN năm 2018 thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó.

  Thanh tra Chính phủ đề nghị cac bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thanh tra Chính phủ chậm nhất là ngày 31/5/2021.

  Mẫu báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành kèm theo Công văn.

  Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây.

   
  1022 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận