Thanh toán tiền đồng phục cho nhân viên đã nghỉ việc

Chủ đề   RSS   
 • #595354 08/12/2022

  Thanh toán tiền đồng phục cho nhân viên đã nghỉ việc

  Hàng năm Công ty trang bị đồng phục với số tiền là 3trieu/ người. Công ty chưa trang bị mà NLĐ đã được giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng. Vậy Cty có phải thanh toán tiền đồng phục cho NLĐ đã nghỉ không?

  Căn cứ theo Khoản 1 Điều 48 Bộ luật lao động 2019 quy định:

  Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

  a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

  b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

  c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

  …”

  Như vậy, trong thời hạn theo quy định nêu trên thì NLĐ sẽ được chi trả tiền lương cho những ngày mình làm việc mà chưa được thanh toán.

  Tại Điều 113 Bộ luật lao động 2019 có quy định:

  Điều 113. Nghỉ hằng năm

  3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

  …”

  Như vậy, ngoài tiền lương, NLĐ còn được nhận tiền phép năm mà NLĐ chưa nghỉ hết nếu do thôi việc hoặc mất việc làm.

  Trong trường hợp này, NLĐ được giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng nên thuộc trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 34 Bộ luật lao động 2019. Do đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Bộ luật lao động 2019:

  Điều 46. Trợ cấp thôi việc

  1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

  …”

  Như vậy, NLĐ sẽ được nhận Trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động.

  Ngoài ra, NLĐ còn được nhận Trợ cấp thất nghiệp do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 49 Luật việc làm 2013.

  Như vậy, nếu trong hợp đồng và nội quy công ty không có quy định thì không phải thanh toán tiền đồng phục cho NLĐ ngoài các khoản tiền được nêu trên.

   
  949 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quyen.vuong197@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596133   28/12/2022

  Thanh toán tiền đồng phục cho nhân viên đã nghỉ việc

  Cảm ơn bài viết đầy bổ ích của bạn. Theo quy định của pháp luật, nếu người lao động được cho nghỉ việc theo nguyện vọng sẽ được nhận các khoản tiền sau đây:

  • Tiền lương cho những ngày mình làm việc mà chưa được thanh toán.
  • Tiền phép năm mà NLĐ chưa nghỉ hết nếu do thôi việc hoặc mất việc làm.
  • Trợ cấp thôi việc.
  • Trợ cấp thất nghiệp…

  Theo đó, khoản tiền đồng phục là khoản mà công ty hỗ trợ thêm cho người lao động nên nếu có thỏa thuận rõ ràng về việc người lao động nghỉ việc theo nguyện vọng sẽ được nhận lại khoản tiền hỗ trợ đồng phục thì doanh nghiệp có nghĩa vụ trả cho người lao động. Ngược lại, không có thỏa thuận thì người lao động không có quyền yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #596186   29/12/2022

  Thanh toán tiền đồng phục cho nhân viên đã nghỉ việc

  Cám ơn tác giả của bài viết đã đem đến cho người đọc thông tin rất hữu ích và thiết thực. Cần phải thực hiện trang bị thêm kiến thức về việc này để khi gặp tình trạng này chúng ta có thể bảo vệ được quyền và lợi ích của bản thân, giảm tránh các tranh chấp cũng như thiệt hại cho mình.

   

   
  Báo quản trị |