Thanh toán chi phí khám bệnh

Chủ đề   RSS   
 • #534017 30/11/2019

  MyDung1101

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/09/2019
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Thanh toán chi phí khám bệnh

  Khám bệnh ở Cơ sở không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT được thanh toán như thế nào?

   

   
  1724 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534020   30/11/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh khi ra viện các giấy tờ, chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh thanh toán trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại các Điều 28, 29 và 30 Nghị định này.
  Như vậy, trường hợp chị đi khám bệnh ở Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì có quyền yêu cầu họ cung cấp giấy tờ, chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh để được thanh toán trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi chị cư trú.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #534105   30/11/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (512)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Với trường hợp của bạn khi không khám chữa bệnh tại cơ sở không có hợp đồng khám chữa bệnh theo quan điểm của mình thì vẫn được bảo hiểm y tế chi trả. Khi tiến hành việc khám chữa sẽ có hóa đơn thanh toán chi phí viện phí, thuốc men đó chính là căn cứ để cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền tiến hành chi trả.

   
  Báo quản trị |  
 • #534392   02/12/2019

  Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến (tự đến KCB tại các cơ sở KCB không phải nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT) sau đó được cơ sở KCB nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở KCB khác thì quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo mức hưởng: 

  Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú

  Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước; 

  100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

   
  Báo quản trị |  
 • #536243   31/12/2019

  Về vấn đề thanh toán khám chữa bệnh theo quan điểm của tôi thì Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi hưởng và mức hưởng nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở nếu điều trị ngoại trú và 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện nếu điều trị nội trú.

   
  Báo quản trị |  
 • #559538   30/09/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (578)
  Số điểm: 3820
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Những trường hợp đó áp dụng khi từ chối đối với trường hợp có thể hay không, còn đối tượng sau sẽ không bị từ chối người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tạ xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB đối với bênh viện tuyến huyện, điều trị nội trú với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #559717   30/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 150
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (491)
  Số điểm: 2750
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 32 lần


  Theo như thắc mắc của bạn thì khám chữa bệnh ở cơ sở không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (không phải nơi áp dụng khám chữa bệnh theo BHYT). Như vậy thì đâu có căn cứ để được chi trả lại số tiền khám bệnh. Kiểu như trường hợp bạn đi khám tư nhân vậy, khám tư nhân cũng đâu được chi trả bảo hiểm y tế.

   
  Báo quản trị |  
 • #572936   29/06/2021

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 3105
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 26 lần


  Theo Điều 31, Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 20, Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
  “2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:
  a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

  b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;

  c) Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định”

  Như vậy, trường hợp khám bệnh ở Cơ sở không ký hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế thì bạn sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả theo hình thức thanh toán trực tiếp.

  Cùng với đó, mức thanh toán trực tiếp được quy định tại Điều 30, Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:
  Điều 30. Mức thanh toán trực tiếp

  1. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán như sau:

  a) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh;

  b) Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

  2. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám bnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

  3. Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bnh tuyến trung ương và tương đương không có hợp đồng khám bnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

  4. Trường hợp người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu không đúng quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế nhưng tối đa không quá 0,15 ln mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh đi với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú.

  Như vậy Chị có thể tham khảo các nội dung trên.

   

   
  Báo quản trị |