Thanh toán chi phí học cho con của lao động nước ngoài có tính vào chi phí được trừ?

Chủ đề   RSS   
 • #524911 01/08/2019

  Thanh toán chi phí học cho con của lao động nước ngoài có tính vào chi phí được trừ?

   

  Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

  Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với lao động là người nước ngoài có ghi khoản chi về tiền học cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông được doanh nghiệp trả có tính chất tiền lương, tiền công, khoản chi này không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.”

  Như vậy, ở trường hợp trong hợp đồng lao động có điều khoản doanh nghiệp sẽ thanh toán tiền học phí cho con của Giám đốc, miễn là các khoản chi này không trái với quy định của pháp luật và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, thì khoản này liệt kê vào tài khoản không hợp lý nhưng vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

   

   
  978 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận