Thành phần, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp 2024?

Chủ đề   RSS   
 • #611244 06/05/2024

  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (876)
  Số điểm: 7512
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Thành phần, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân các cấp 2024?

  Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2024/TT-TANDTC quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

  Theo đó, thành phần, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tòa án nhân dân các cấp được quy định như sau

  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan có chức năng gì?

  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền về công tác thi đua, khen thưởng.

  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân bao gồm các cấp: cấp tối cao; cấp cơ sở ((Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh).

  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân

  -Theo Điều 36 Thông tư 01/2024/TT-TANDTC Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Quyết định thành lập, có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng.

  -Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân gồm

  Chủ tịch Hội đồng là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

  Hội đồng có từ 03 đến 05 Phó Chủ tịch. Thủ trưởng đơn vị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân là Phó Chủ tịch thường trực, các Phó Chủ tịch khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định;

  Ủy viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo: cấp ủy đảng, công đoàn Tòa án nhân dân tối cao và một số đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

  -Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành.

  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở

  Theo Điều 37 Thông tư 01/2024/TT-TANDTC quy định Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở (Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị Quyết định thành lập, có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng; đối với Tòa án quân sự các cấp do Chánh án Tòa án quân sự Trung ương quyết định.

  Thành phần Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ sở gồm

  + Chủ tịch Hội đồng là thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

  + Hội đồng có không quá 04 Phó Chủ tịch. Người đứng đầu đơn vị có chức năng giúp việc cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực, các Phó Chủ tịch khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định;

  + Uỷ viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo: cấp ủy đảng, công đoàn và một số đơn vị nhỏ thuộc cơ quan, đơn vị (đối với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân cấp tỉnh có từ 01 đến 02 Ủy viên là Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện).

  Ngoài ra, tương tự các cấp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân theo Điều 38 Thông tư 01/2024/TT-TANDTC còn có Hội đồng Khoa học - Sáng kiến Tòa án nhân dân thực hiện chức năng giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, công nhận và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và theo Điều 39 Thông tư 01/2024/TT-TANDTC Hội đồng Khoa học - Sáng kiến cơ sở có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, công nhận và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; đối với Tòa án quân sự các cấp do Chánh án Tòa án quân sự Trung ương quyết định đối với xét tặng các danh hiệu yêu cầu có sáng kiến.

  Trên đây, là quy định mới về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tòa án nhân dân các cấp theo Thông tư 01/2024/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 11/06/2024.

   
  61 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận