Thanh lý hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #532882 13/11/2019

  Thanh lý hợp đồng

  Gửi luật sư.

  Mình là Hùng - Viện Pasteur. Công ty A có ký kết hợp đồng với bên mình (bên B). Bên A đã làm biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, bên mình cũng đã ký - đóng dấu - bên A đã chuyển khoản thanh toán. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên A có phát sinh nhưng không kịp đưa vào làm phụ lục hợp đồng. Sau khi thanh toán, bên A có yêu cầu làm phụ lục hợp đồng cho cái phát sinh và làm thanh toán cho cái phát sinh đó. Bên A làm như vậy có đúng không???? Trong trường hợp Bên A có yêu cầu làm phụ lục hợp đồng thì Bên B sẽ phải làm những gì?

  Mình cảm ơn! 

   
  1306 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn taysungkhonggian123456@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận