Tháng vì người lao động, có gì mới?

Chủ đề   RSS   
 • #381419 30/04/2015

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Tháng vì người lao động, có gì mới?

  >>> 7 chính sách có hiệu lực từ ngày Quốc tế lao động

  Tháng này, bên cạnh các chính sách lao động, tiền lương thì các chính sách trong các lĩnh vực như thuế, xây dựng, giáo dục cũng bắt đầu có hiệu lực. Nổi bật là 10 chính sách sau:

  Chính sách tinh giản biên chế với người về hưu trước tuổi

  Theo Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC có hiệu lực từ ngày 30/5/2015, chính sách tinh giản biên chế với người về hưu trước tuổi (theo Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP) sẽ được thực hiện như sau:

  Điều kiện tuổi

  Điều kiện đóng BHXH

  Chế độ hưởng

  Nam từ đủ 50 đến đủ 53 tuổi.

  Nữ từ đủ 45 đến 48 tuổi.

  Đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hểm hay đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế ban hành hay đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên

  - Chế độ hưu trí theo pháp luật về BHXH.

  - Không bị trừ tỷ lệ lương hưu.

  - Trợ cấp 03 tháng lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định. Trường hợp có tháng lẻ thì tính như sau:

  + Từ đủ 01 đến đủ 06 tháng được trợ cấp 01 tháng lương.

  + Từ trên 06 đến dưới 12 tháng được trợ cấp 02 tháng lương.

  - Trợ cấp 05 tháng lương cho 20 năm đầu công tác đóng BHXH.

  - Trợ cấp ½ tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH từ năm thứ 21 trở đi.

  Nam từ đủ 55 đến đủ 58 tuổi.

  Nữ từ đủ 50 đến đủ 53 tuổi.

  Đủ 20 năm trở lên

  Nam trên 53 đến dưới 55 tuổi.

  Nữ trên 48 đến dưới 50 tuổi.

  Đủ 20 năm trở lên, trong đó có 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hay đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế ban hành hay đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên

  - Chế độ hưu trí theo pháp luật về BHXH.

  - Không bị trừ tỷ lệ lương hưu.

   

   Nam trên 58 đến dưới 60 tuổi.

  Nữ trên 53 đến dưới 55 tuổi.

  Đủ 20 năm trở lên

   

  Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra

  Từ ngày 23/5/2015, phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra sẽ là 100.000 đồng/01 hợp đồng xuất khẩu/01 lần thẩm định (đã bao gồm thuế GTGT).

  Tổ chức, cá nhân nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội Cá tra Việt Nam.

  Nội dung trên được đề cập tại Thông tư 46/2015/TT-BTC.

  Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam của người Lào di cư

  Người Lào di cư sang các huyện của Việt Nam tiếp giáp với đường biên giới quốc gia Việt – Lào nếu có nguyện vọng và có đủ điều kiện sau thì được xem xét giải quyết cho nhập quốc tịch Việt Nam:

  - Tự nguyện có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

  - Tự nguyện tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam.

  - Không vi phạm pháp luật hình sự.

  - Có cuộc sống ổn định, có nhà cửa tài sản cố định, có đất canh tác tại nơi đang cư trú.

  - Không phải là người đang bị truy nã hoặc đang phải thi hành án theo quy định pháp luật Việt Nam.

  - Có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và ghi rõ trong Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam.

  Nội dung này được nêu tại Thông tư 03/2015/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 16/5/2015.

  Lệ phí tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ

  Từ ngày 11/5/2015, Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, mức lệ phí tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ như sau:

  - Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ;

  - Dự thi thạc sỹ: 120.000 đồng/môn thi;

  - Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000/thí sinh/hồ sơ.

  Kể từ 10/5/2015, Nghị định 32/2015/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực

  Theo đó, giá xây dựng công trình gồm:

  - Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định cho các công tác xây dựng cụ thể của công trình, làm cơ sở để xác định dự toán xây dựng.

  - Giá xây dựng tổng hợp được xác định cho nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình, công trình làm cơ sở để xác định dự toán xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng.

  Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định từ định mức xây dựng của công trình, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình tại thời điểm xác định và các quy định khác có liên quan hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường.

  Giá xây dựng tổng hợp được xác định trên cơ sở tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết của công trình.

  Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

  Theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/5/2015, thay thế Quyết định 93/2007/QĐ-TTg quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Trong đó, nguyên tắc thực hiện như sau:

  - Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND cấp tỉnh.

  - Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức; việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện không quá 01 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn.

  - Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức.

  - Việc thu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

  Các ngành nghề NLĐ phải có chứng chỉ nghề Quốc gia

  Kể từ ngày 15/5/2015, các ngành nghề sau phải có chứng chỉ nghề Quốc gia:

  - Đào, chống lò.

  - Vận hành máy, thiết bị khai thác than trong hầm lò.

  - Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị y tế sử dụng điện tử, điều khiển bằng điện tử, khí áp lực và quang học.

  - Vận hành xe, máy thi công xây lắp đường hầm (trong ngành xây dựng công trình đường sắt, Xây dựng công trình đường bộ, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác).

  - Vệ sinh lau dọn bề ngoài các công trình cao tầng trên 10 tầng.

  - Quản lý và phục vụ tại khu vui chơi, giải trí trong tầng hầm có diện tích trên 1000m2.

  Trong vòng 3 năm kể từ ngày 15/5/2015, NSDLĐ phải tạo điều kiện để NLĐ tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia phù hợp hoặc tạo điều kiện cho NLĐ chuyển sang làm công việc khác.

  Nội dung trên được đề cập tại Nghị định 31/2015/NĐ-CP.

  Thay đổi biểu thuế xuất khẩu vàng trang sức

  Từ ngày 07/5/2015, các mặt hàng đồ trang sức, đồ kỹ nghệ bằng vàng và các sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95% trở lên (mã hàng 7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10) sẽ chịu mức thuế suất 2%. (Hiện nay, mức thuế suất của những mặt hàng này là 0%)

  Nội dung trên được quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTC.

  Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công

  Theo Thông tư 01/2015/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/5/2015, đơn giá nhân công được xác định như sau:

  GNC = LNC x HCB x 1/t

  Trong đó:

  - GNC: đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.

  - LNC: mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường công bố tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này. 

  - HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.

  - t: 26 ngày làm việc trong tháng.

  Hướng dẫn mới về lựa chọn nhà đầu tư

  Đó là nội dung tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/5/2015. Theo đó, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong các trường hợp sau:

  - Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện.

  - Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế.

  - Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công. Trường hợp cần sử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, kinh nghiệm quản lý quốc tế thì nhà đầu tư trong nước được liên danh với nhà đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng nhà thầu nước ngoài để tham dự thầu và thực hiện dự án.

  - Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120 tỷ đồng.

   
  5289 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  honhu (01/05/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận