Thăng cấp, nâng bậc lương đối với cán bộ ngành ngoài tuyển chọn vào Công an

Chủ đề   RSS   
 • #405556 06/11/2015

  Thăng cấp, nâng bậc lương đối với cán bộ ngành ngoài tuyển chọn vào Công an

  cho tôi hỏi việc thăng cấp bậc, nâng bậc lương đối với cán bộ ngành ngoài được tuyển vào Công an ntn?

  vd: sau thời gian tạm tuyển được xét vào biên chế (đã có bằng trung cấp) thì được xét Trung sỹ, vậy niên hạn thăng cấp, nâng lương tiếp theo ntn? điều kiện để thăng cấp, nâng lương là gì?

  và trường hợp đã có bằng cao đẳng thì vào biên chế sẽ là Thượng sỹ, niên hạn thăng câp, nâng lương và điều kiện ntn?

   
  3365 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận