Thân nhân liệt sĩ được giao đất ở thì có được giảm tiền sử dụng đất không?

Chủ đề   RSS   
 • #612700 12/06/2024

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (831)
  Số điểm: 5614
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Thân nhân liệt sĩ được giao đất ở thì có được giảm tiền sử dụng đất không?

  Liệt sĩ là người có công với cách mạng. Nhà nước có những chế độ dành cho liệt sĩ cũng như thân nhân của họ theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Pháp lệnh số: 02/2020/UBTVQH14.

  Thân nhân liệt sĩ được giao đất ở thì có được giảm tiền sử dụng đất không?

  Theo khoản 7 Điều 16 và điểm g khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 thì thân nhân liệt sĩ sẽ được hưởng một số chế độ trong đó có chế độ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước.

  Như vậy, thân nhân liệt sĩ được giao đất ở thì sẽ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

  Cụ thể theo điểm đ khoản 1 Điều 104 và điểm d khoản 3 Điều 105 Nghị định 131/2021/NĐ-CP có quy định:

  Điều 104. Chế độ miễn tiền sử dụng đất

  1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

  đ) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

  Điều 105. Chế độ giảm tiền sử dụng đất

  3. Giảm 70% tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng sau:

  d) Thân nhân liệt sĩ.”

  Như vậy, nếu thuộc trường hợp là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng thì sẽ được miễn tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở. Còn nếu không thuộc trường hợp này thì được giảm 70% tiền sử dụng đất.

  Theo khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 xác định thân nhân liệt sĩ bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

  giam-tien-su-dung-dat

  Ngoài chế độ miễn giảm tiền sử dụng đất thì thân nhân liệt sĩ còn được hưởng những chế độ nào?

  Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ được quy định tại Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 cụ thể như sau:

  (1) Được Cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”.

  (2) Trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng trợ cấp tuất một lần.

  (3) Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:

  - Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;

  - Vợ hoặc chồng liệt sĩ.

  (4) Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ tại (3) sống cô đơn, con liệt sĩ tại (3) mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

  (5) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

  Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con duy nhất là liệt sĩ hoặc có hai con liệt sĩ trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

  (6) Bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ.

  (7) Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ.

  (8) Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ ưu đãi như sau:

  - Trợ cấp tuất hằng tháng;

  - Bảo hiểm y tế.

  (9) Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng (3) đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng (8) chết.

  (10) Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi đối tượng (3) đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng (8) chết.

  (11) Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên đối với thân nhân của liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

  (12) Và một số chế độ khác như:

  - Ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm;

  - Hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

  - Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

  - Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

  - Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

  - Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

  - Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, thân nhân liệt sĩ sẽ được miễn hoặc giảm 70% tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, tùy trường hợp. Ngoài ra họ còn được hưởng những chế độ, chính sách khác như đã liệt kê ở trên.

   
  63 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận