Thẩm quyền việc nâng ngạch lương cho viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #557048 31/08/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 11247
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 206 lần


  Thẩm quyền việc nâng ngạch lương cho viên chức

  Trước tiên một vấn đề quan trọng cần phải lưu ý trong quá trình thực hiện việc nâng ngạch lương cho viên chức, đó là hiện tại đối với viên chức sẽ là thăng hạng chức danh nghề nghiệp (còn nâng ngạch là áp dụng đối với công chức).

  Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định 29/2012/NĐ-CP; được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP:

  "1. Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện như sau:

  b) Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp."

  Về thẩm quyền chúng ta có thể căn cứthực hiện theo quy định chi tiết tại Khoản 14 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP:

  Điều 30. Phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

  1. Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với chức danh tương đương chuyên viên cao cấp

  Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án.

  2. Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với chức danh tương đương chuyên viên chính

  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật và sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ về nội dung đề án.

  3. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với chức danh tương đương cán sự, chuyên viên

  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hoặc phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị tổ chức theo quy định của pháp luật.

  4. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định việc phân công, phân cấp tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam và của các tổ chức chính trị-xã hội theo quy định của pháp luật.”

   
  473 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận