Thẩm quyền phê duyệt dự toán, thiết kế và quy định đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #583366 30/04/2022

  huynhhuyhuynhhuy

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:30/04/2022
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Thẩm quyền phê duyệt dự toán, thiết kế và quy định đấu thầu

  Tư vấn cho mình trường hợp này với:  Bên mình là đơn vị sự nghiệp đã kí hợp đồng đồng GPMB với Ban QLDA của huyện thực hiện công tác GPMB của 1 dự án do Ban QLDA làm chủ đầu tư và UBND huyện là cấp quyết định đầu tư. Trong hợp đồng với Ban QLDA có nội dung giao cho trung tâm mình thực hiện việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn Đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cắm mốc GPMB xây dựng công trình. Vậy cho mình hỏi là đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán gói đo đạc đó thì bên mình trình cơ quan nào phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán của gói tư vấn đó để phê duyệt (Ban QLDA hay UBND huyện) và lựa chọn đơn vị tư vấn gói thực hiện gói Đo đạc chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường và cắm mốc GPMB xây dựng công trình đó thực hiện như thế nào và quy định ở đâu?

   
  292 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583392   30/04/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1209)
  Số điểm: 8660
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 182 lần


  Thẩm quyền phê duyệt dự toán, thiết kế và quy định đấu thầu

  Về phê duyệt thiết kế kỹ thuật:

  Căn cứ Khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 sửa đổi Điều 82 Luật Xây dựng 2014 thì chủ đầu tư phê duyệt bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này.

  Về dự toán:

  Căn cứ Điều 14 Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định:

  "Điều 14. Phê duyệt dự toán xây dựng công trình

  1. Thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24, 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

  2. Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các chi phí tính chung cho cả dự án.

  3. Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình và dự toán chi phí quy định tại khoản 2 Điều này được gửi cho người quyết định đầu tư."

  Theo đó, chủ đầu tư sẽ phê duyệt dự toán. 

  Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn: Anh cần xác định giá trị gói thầu từ đó lựa chọn hình thức đấu thầu phù hợp theo một trong các hình thức từ Điều 20 đến Điều 27 Luật đấu thầu 2013Quy trình đấu thầu anh có thể tham khảo thêm Nghị định 63/2014/NĐ-CPhướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (tùy vào hình thức lựa chọn nhà thầu mà mình áp dụng quy trình phù hợp).

  Hồ sơ mời thầu anh tham khảo:

  Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

  Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành  

  Thông tin trao đổi cùng anh!

   
  Báo quản trị |