Thẩm quyền ký thương thảo hợp đồng của phó giám đốc công ty

Chủ đề   RSS   
 • #566010 31/12/2020

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1640)
  Số điểm: 10524
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Thẩm quyền ký thương thảo hợp đồng của phó giám đốc công ty

  Mình được hỏi một vấn đề rất hay gặp trong thực tế là: "Phó giám đốc công ty có được ký biên bản thương thảo Hợp đồng không?" 
   
  Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp, việc thương thảo hợp đồng là một hoạt động diễn ra tất yếu và đóng vai trò quan trọng đối với mỗi đơn vị. Xác định thẩm quyền ký hợp đồng sẽ ảnh hưởng để hiệu lực của hợp đồng được ký kết đó. Việc xác định chức danh Phó giám đốc có được ký hay không thì mình thấy Luật không điều chỉnh. Tuy nhiên, tại Luật Doanh nghiệp 2014 có nêu:
   
  Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
   
  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
   
  Theo đó, trong doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ là chủ thể có thẩm quyền thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp (gồm cả việc giao kết hợp đồng).
   
  Vì vậy, để Phó giám đốc được đại diện công ty ký hợp đồng với đối tác thì Phó giám đốc này hoặc là người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc là được người đại diện theo pháp luật của công ty ủy quyền cho phép đại diện ký hợp đồng (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế).
   
  Vậy theo các bạn, Phó giám đốc có quyền ký hay không?
   
   
  551 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  kuri_yt_294112@yahoo.com.vn (31/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận