Thẩm quyền ký Quyết định giải quyết khiếu nại

Chủ đề   RSS   
 • #292485 21/10/2013

  thanhtracampha

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2012
  Tổng số bài viết (16)
  Số điểm: 355
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 4 lần


  Thẩm quyền ký Quyết định giải quyết khiếu nại

  Tôi có một vấn đề xin cho ý kiến:

  Quyết định giải quyết khiếu nại do ai ký, ký thay mặt UBND hay ký trực tiếp (thẩm quyền chung hay thẩm quyền riêng).

  Theo tôi, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào bị khiếu nại thì người đó ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, tức là: khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND thì ký quyết định giải quyết khiếu nại là TM.UBND, khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND thì ký quyết định giải quyết là CHỦ TỊCH hoặc KT. CHỦ TỊCH/ PHÓ CHỦ TỊCH.... 

   
  8028 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhtracampha vì bài viết hữu ích
  Ls.NguyenHuyLong (17/09/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #292502   21/10/2013

  ngocloan1990
  ngocloan1990
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2013
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 3699
  Cảm ơn: 235
  Được cảm ơn 230 lần


  Chào bạn !

  Theo luật Khiếu nại :

  GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  MỤC 1. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  Điều 17. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Điều 18. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Điều 19. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương

  Điều 20. Thẩm quyền của Giám đốc sở và cấp tương đương

  Điều 21. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Điều 22. Thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ

  Điều 23. Thẩm quyền của Bộ trưởng

  Điều 24. Thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủ

  Điều 25. Thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp

  Điều 26. Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

  Người có thẩm quyền giải quyết (ký quyết định giải quyết) là người đứng đầu (chủ tịch chứ không phải UBND, dù quyết định bị khiếu nại là quyết định của UBND.

  .

   

  Cập nhật bởi ngocloan1990 ngày 21/10/2013 10:10:56 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #292510   21/10/2013

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2771)
  Số điểm: 31298
  Cảm ơn: 732
  Được cảm ơn 1119 lần


  Theo mình nghĩ thì chỉ là Chủ tịch UBND sẽ có thẩm quyền ký và không phải ghi thay mặt ai cả. Luật khiếu nại tố cáo 2011 có quy định.

  Chương 3

  GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  MỤC 1. THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

  Điều 17. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp...

  Trong Luật quy định giải quyết khiếu nại thuộc về cá nhân rồi.

   
  Báo quản trị |  
 • #463938   08/08/2017

  Vậy Chủ tịch có văn bản ủy quyền cho Phó chủ tịch UBND huyện thực hiên công việc trong thời gian Chủ tịch đi công tác thì Phó chủ tịch có được ký Quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại hay không?

   

   
  Báo quản trị |