Thẩm quyền kí HĐLĐ với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty CP

Chủ đề   RSS   
 • #540610 05/03/2020

  Thẩm quyền kí HĐLĐ với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty CP

  Kính chào các cô, chú, anh, chị trong group.
  Em xin có 1 vấn đề sau mà đang tranh cãi với bộ phận HCNS:
   
  - Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thì người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động ở doanh nghiệp (trong đó có công ty cổ phần) là người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp .
   
  - Tại điểm i, khoản 2, điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014: "i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;"
   
  - Tại điều lệ, những người quản lý quan trọng khác bao gồm: Phó TGĐ, Kế toán trưởng.
   
  - Vậy câu hỏi ở đây là, ai sẽ là người có thẩm quyền kí HĐLĐ cho Phó TGĐ và Kế toán trưởng?
  1) Theo quan điểm của em, CTHĐQT sẽ thay mặt HĐQT kí HĐLĐ cho TGĐ, phó TGĐ và KTT theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty
  2) Theo quan điểm của Ban HCNS, người đại diện theo PL sẽ là người kí HĐLĐ cho Phó TGĐ và KTT.
   
  Em xin phép nhờ các cô, chú, anh, chị góp ý thêm giúp em trong tình huống này với ạ.
   
  Em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ.
   
  2132 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranminhtrang6@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận