Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, trình tự cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #607343 07/12/2023

  nitrum01
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2347
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 42 lần


  Thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, trình tự cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2023

  Khi hoạt động xây dựng thì yêu cầu cá nhân hành nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được chia thành các hạng I, II, III tương ứng với phạm vi hoạt động. Vậy thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, trình tự cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2023 có những gì?
   
  Về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, bao gồm:
   
  - Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;
   
  - Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III;
   
  - Tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận quy định tại Điều 81 Nghị định này cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.
   
  Về hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
   
  Theo quy định tại Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 23 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP) đề cập thành phần hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, bao gồm:
   
  - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này;
   
  - 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
   
  - Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp; trường hợp trên văn bằng không ghi chuyên ngành đào tạo thì phải nộp kèm bảng điểm để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá;
   
  - Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề;
   
  - Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;
   
  - Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;
   
  - Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
   
  - Các tài liệu theo quy định tại các điểm c, đ và e khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc mã số chứng chỉ hành nghề đối với tài liệu tại điểm d khoản này.
   
  Về trình tự cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
   
  Căn cứ quy định tại  khoản 1 Điều 80 Nghị định 15/2021/NĐ-CP thực hiện theo trình tự sau:
   
  - Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 76 Nghị định này qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề;
   
  - Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong thời hạn 20 ngày đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, gia hạn chứng chỉ; 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề; 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị;
   
  - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nhưng chưa có kết quả sát hạch thì thời hạn xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này được tính kể từ thời điểm có kết quả sát hạch.
   
  33 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận