Thẩm quyền giải quyết thôi việc cho viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #539668 28/02/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Thẩm quyền giải quyết thôi việc cho viên chức

  Liên quan đến thẩm quyền giải quyết thôi việc đối với viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp tham khảo  quy định tại Khoản 3 Điều 38 Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

  "Điều 38. Giải quyết thôi việc

  ...

  3. Thủ tục giải quyết thôi việc

  a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

  b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

  c) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này và đồng thời giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định tại Nghị định này."

  Theo đó, thì thẩm quyền giải quyết cho thôi việc là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

   
  2064 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận