Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Chủ đề   RSS   
 • #507465 13/11/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1422)
  Số điểm: 11968
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

  Đối với nội dung này Điều 7 của Luật Hộ tịch 2014 có quy định cụ thể:

  "Điều 7. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau:

  ....

  b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

  ...

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

  a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài;

  b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc;

  ....".

   
  1126 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận