Thẩm quyền đại diện khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #520055 05/06/2019

  VIBBank

  Sơ sinh


  Tham gia:30/10/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 140
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Thẩm quyền đại diện khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Có bạn hỏi công ty nơi bạn đó đang làm việc có thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quyết định của HĐTV cty, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, tuy nhiên theo quy định tại Điều 31 Luật DN 2014 (“Luật DN”) thì công ty phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vậy trong thời gian chờ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp GCNĐKDN mới thì ai sẽ là người ký các hợp đồng, giấy tờ giao dịch của công ty, là người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm hay vẫn là người đại diện theo pháp luật vừa bị thay thế? nếu do người đại diện pháp luật mới được bổ nhiệm ký mà cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối hồ sơ đăng ký thay đổi này thì sao, khi đó các hợp đồng, giấy tờ giao dịch của công ty được ký bởi người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm có bị vô hiệu không?
  Vấn đề này mình có ý kiến như sau:
  Giả sử quyết định bổ nhiệm trên là đúng pháp luật,đúng theo điều lệ công ty, tại Điều 63 Luật DN quy định “Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết đó”.
  Đối chiếu quy định này với trường hợp công ty của bạn thì nghị quyết của HĐTV về việc bổ nhiệm người người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ ngày ký, như vậy người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm sẽ là người ký theo thẩm quyền các giấy tờ giao dịch của công ty kể từ ngày quyết định bổ nhiệm được ký thông qua. Đây là quyết định nội bộ của doanh nghiệp, các bên giao dịch với công ty của bạn không biết và không bắt buộc phải biết người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm đã được đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh chưa, trong trường hợp nàyhọ là bên thứ ba ngay tình. Hơn nữa Điều 137 và 139 Bộ luật Dân sự 2015 về người đại diện theo pháp luật và hậu quả pháp lý do người đại diện xác lập thực hiện quy định rằng Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi đại diện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện. Cho nên việc bổ nhiệm này là hợp lệ và các giao dịch do người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm xác lập theo đúng thẩm quyền sẽ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ cho công ty của bạn kể cả trong trường hợp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bị cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối. 
   
  Mời mọi người cùng thảo luận
   
  3859 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn VIBBank vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #520648   13/06/2019

  tran-toan
  tran-toan

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2013
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 48 lần


  Tình huốngnêu trên đặt ra một số vấn đề sau:

  1. Căn cứ và thời điềm xác định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Căn cứ vào Nghị quyết của HĐTV thì từ thời điểm Nghị quyết co hiệu lực (ngày ký như nêu tại tình huống), người được thay thế là người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, do  phải đăng ký thay đổi nên nếu:

  a) Cơ quan đăng ký chấp thuận (cấp GCNĐKDN mới) hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung để cấp GCNĐKDN thì không xảy ra xung đột giữa Nghị quyết của HĐTV và ý kiến của cơ quan đăng ký;

  b) Cơ quan đăng ký từ chối do có căn cứ pháp luật để không chấp thuận, vd như người này bị cấm đảm nhiệm chức vụ .... Trong trường hợp này, HĐTV có thể phải hủy bỏ nghị quyết.

  2. Người ký hợp đồng từ sau khi có Nghị quyết của HĐTV đến khi thay đổi GCNĐKDN: Do nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký nên người đại diện mới là người ký hợp đồng.

  3. Khả năng bị vô hiệu của hợp đồng: Trong trường hợp 1a thì không đặt ra vấn đề vô hiệu do thẩm quyền người ký hợp đồng. Trường hợp 1b:hợp đồng có thể bị tuyên bố vô hiệu. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tran-toan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/06/2019)
 • #520651   13/06/2019

  Nếu là tôi thì tôi sẽ yêu cầu người đại diện theo pháp luật cũ ký. Đồng thời yêu cầu người đại diện mới có thêm văn bản xác nhận là đồng ý cho người cũ ký.

  Trong trường hợp chỉ được yêu cầu 01 người ký thì tôi vẫn yêu cầu người đại diện theo pháp luật cũ ký vì họ vẫn còn ghi nhận là người đại diện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Giả sử như HĐTV đã có nghị quyết thay đổi người đại diện nhưng họ không công bố thì làm sao biết được.

  Cập nhật bởi LSTranTrongQui ngày 13/06/2019 11:56:48 SA

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LSTranTrongQui vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/06/2019)
 • #520652   13/06/2019

  tran-toan
  tran-toan

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2013
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 48 lần


  Hội đồng thành viên là người có thẩm quyền bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật.Nếu tôi là bên đối tác ký hợp đồng thì tôi sẽ yếu cầu 1 bản nghị quyết có chứng thực để xác định thẩm quyền người ký.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tran-toan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/06/2019)
 • #520655   13/06/2019

  tran-toan viết:

  Hội đồng thành viên là người có thẩm quyền bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật.Nếu tôi là bên đối tác ký hợp đồng thì tôi sẽ yếu cầu 1 bản nghị quyết có chứng thực để xác định thẩm quyền người ký.

  nghị quyết có chứng thực là sao bạn

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #520658   13/06/2019

  tran-toan
  tran-toan

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2013
  Tổng số bài viết (78)
  Số điểm: 630
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 48 lần


  @lstranftrongqui:chứng thực bản sao từ bản chính.

   
  Báo quản trị |