Thẩm quyền chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức

Chủ đề   RSS   
 • #498805 06/08/2018

  phamnguyendongquan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/08/2018
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thẩm quyền chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức

  - Tại Điều 19, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, quy định Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc:

  "3. Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chấm dứt hợp đồng đã ký kết". Như vậy hiểu, Người đứng đầu có thẩm quyền tuyển dụng ký hợp đồng, thì mới chấm dứt.

  - Tại Điều 1, Thông tư số 04/2015/TT-BNV, quy định Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV:

  2. Người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức.

  3. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập phát hiện người trúng tuyển viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc và có văn bản gửi người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hủy bỏ kết quả trúng tuyển". 

  Như vậy hiểu, là Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc.

  ===> Vậy Thông tư thì đơn vị sự nghiệp ký, còn nghị định thì chấm dứt hợp đồng.

  Anh, chị có ý kiến nào để thống nhất phương án.

   
  1777 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận