Thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp bị thu hồi theo điểm d, khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai 2013

Chủ đề   RSS   
 • #524961 02/08/2019

  Thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp bị thu hồi theo điểm d, khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai 2013

  Tôi có 1 trường hợp nhờ Cộng đồng tư vấn dùm:

  Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận theo điểm d, khoản 2 Điều 106 của Luật đất đai: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

  Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

  Như vậy được hiểu là cơ quan nào cấp thì cơ quan đó thu hồi.

  Vậy cho tôi hỏi là, sau khi thu hồi Giấy chứng nhận thì để cấp lại cho đúng thì do cơ quan nào cấp, xin cảm ơn./. 

   
  1430 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuviendaihocdalat vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận