Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong trường hợp nào theo quy định pháp luật?

Chủ đề   RSS   
 • #613045 20/06/2024

  ngphamdaitrang

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/05/2024
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong trường hợp nào theo quy định pháp luật?

  Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong trường hợp nào theo quy định pháp luật? Kiểm sát viên có nhiệm vụ kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện không? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau. 

  Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong trường hợp nào theo quy định pháp luật?

  Theo căn cứ tại khoản 1 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau đây:

  - Người khởi kiện không có quyền khởi kiện theo quy định tại Điều 186 và Điều 187 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự;

  - Chưa có đủ điều kiện khởi kiện theo quy định của pháp luật.

  Chưa có đủ điều kiện khởi kiện là trường hợp pháp luật có quy định về các điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó;

  - Sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp vụ án mà Tòa án bác đơn yêu cầu ly hôn, yêu cầu thay đổi nuôi con, thay đổi mức cấp dưỡng, mức bồi thường thiệt hại, yêu cầu thay đổi người quản lý tài sản, thay đổi người quản lý di sản, thay đổi người giám hộ hoặc vụ án đòi tài sản, đòi tài sản cho thuê, cho mượn, đòi nhà, đòi quyền sử dụng đất cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ mà Tòa án chưa chấp nhận yêu cầu và theo quy định của pháp luật được quyền khởi kiện lại;

  - Hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 mà người khởi kiện không nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí cho Tòa án, trừ trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc có trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng;

  - Vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;

  - Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Thẩm phán quy định tại khoản 2 Điều 193 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

  Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, trụ sở mà không thông báo địa chỉ mới cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú làm cho người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện thì Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ và tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.

  Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện không ghi đầy đủ, cụ thể hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà không sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu của Thẩm phán thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện;

  - Người khởi kiện rút đơn khởi kiện.

  tra-lai-don

  Ai có nhiệm vụ kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện?

  Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên được quy định Điều 58 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

  Khi được Viện trưởng Viện kiểm sát phân công thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, Kiểm sát viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  - Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu.

  - Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ việc dân sự.

  - Nghiên cứu hồ sơ vụ việc; yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của Bộ luật này; thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 97 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

  - Tham gia phiên tòa, phiên họp và phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ việc theo quy định của Bộ luật này.

  - Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án.

  - Kiến nghị, yêu cầu Tòa án thực hiện đúng các hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này.

  - Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật.

  - Kiểm sát hoạt động tố tụng của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật.

  - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tố tụng dân sự khác thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát theo quy định của Bộ luật này.

  Tóm lại: Tòa án trả lại đơn khởi kiện có một trong các trường hợp theo quy định nêu trên. Đồng thời, Kiểm sát viên có nhiệm vụ kiểm sát lại việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án.

   
  24 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận