Thẩm phán có được trả lại đơn khởi kiện khi người khởi kiện không bổ sung địa chỉ người bị kiện?

Chủ đề   RSS   
 • #517286 27/04/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 141 lần


  Thẩm phán có được trả lại đơn khởi kiện khi người khởi kiện không bổ sung địa chỉ người bị kiện?

  Tòa án có được trả lại đơn khởi kiện do người khởi kiện không bổ sung/ ghi không đúng địa chỉ người bị kiện không?

   
  1119 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517292   27/04/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 136 lần


  Đối với nội dung này, điểm e khoản 2 Điều 192 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định:
  “Điều 192. Trả lại đơn khởi kiện, hậu quả của việc trả lại đơn khởi kiện
  1. Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện trong các trường hợp sau đây:

  e) Người khởi kiện không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của Thẩm phán quy định tại khoản 2 Điều 193 của Bộ luật này.


  Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện đã ghi đầy đủ và đúng địa chỉ nơi cư trú của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng họ không có nơi cư trú ổn định, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, trụ sở mà không thông báo địa chỉ mới cho cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về cư trú làm cho người khởi kiện không biết được nhằm mục đích che giấu địa chỉ, trốn tránh nghĩa vụ đối với người khởi kiện thì Thẩm phán không trả lại đơn khởi kiện mà xác định người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cố tình giấu địa chỉ và tiến hành thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.

  Trường hợp trong đơn khởi kiện, người khởi kiện không ghi đầy đủ, cụ thể hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà không sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu của Thẩm phán thì Thẩm phán trả lại đơn khởi kiện;”.


  Như vậy, nếu người khởi kiện không sửa chữa, bổ sung thông tin về địa chỉ của người bị kiện theo yêu cầu của Thẩm phán, thì Thẩm phán có quyền trả lại đơn khởi kiện, trừ trường hợp xác định người bị kiện cố tình giấu địa chỉ theo quy định tại đoạn số 2 điểm e trên.

   
  Báo quản trị |