Thăm người cai nghiện cần mang theo những giấy tờ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #559272 29/09/2020

  tranthinga97qt

  Sơ sinh

  Tiền Giang, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2020
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 195
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Thăm người cai nghiện cần mang theo những giấy tờ gì?

  Tôi muốn hỏi: khi đi thăm người cai nghiện thì cần phải mang theo những giấy tờ gì?

   
  2849 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthinga97qt vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #559279   29/09/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 16 lần


  Khoản 2 Điều 9 Thông tư 14/2014/TT-BLĐTBXH quy định giấy tờ khi thăm học viên cai nghiện bắt buộc như sau:
   
  Khi tới thăm gặp học viên, thân nhân học viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có ảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp và khai báo quan hệ với học viên với cán bộ phụ trách thăm gặp. Trường hợp thăm gặp tại phòng dành riêng cho vợ, chồng ngoài giấy tờ trên phải có giấy đăng ký kết hôn hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về tình trạng hôn nhân.
   
  Như vậy trường hợp bạn đi thăm người đang đi cai nghiện bắt buộc thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có ảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp và khai báo quan hệ với học viên với cán bộ phụ trách thăm gặp. 
   
  Trường hợp bạn là vợ, thăm gặp chồng đi cai nghiện ở phòng riêng thì ngoài những giấy tờ nêu trên cần phải có thêm giấy đăng ký kết hôn; nếu không có thì phải xin xác nhận của UBND xã về tình trạng hôn nhân.
   
  Báo quản trị |  
 • #559301   30/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (715)
  Số điểm: 4755
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 75 lần


  Khi tới thăm gặp học viên (người cai nghiện), thân nhân học viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có ảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp và khai báo quan hệ với học viên với cán bộ phụ trách thăm gặp. Trường hợp thăm gặp tại phòng dành riêng cho vợ, chồng ngoài giấy tờ trên phải có giấy đăng ký kết hôn hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú về tình trạng hôn nhân.

  Như vậy thông thường chỉ cần chứng minh nhân dân thì có thể thăm gặp người cai nghiện.

   
  Báo quản trị |  
 • #559353   30/09/2020

  nhmylinh97
  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (724)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Tại điều 20 Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA về chế độ thăm, gặp thân nhân có quy định:

  “ Điều 20. Chế độ thăm, gặp thân nhân

  1. Trừ những trường hợp đang trong giai đoạn cắt cơn, giải độc hoặc mới được tiếp nhận vào Trung tâm dưới 15 ngày hoặc đang trong thời gian chờ Hội đồng xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành kỷ luật bằng hình thức giáo dục tại phòng kỷ luật, học viên được phép thăm gặp thân nhân là người có mối quan hệ gia đình, họ hàng với học viên.

  2. Định kỳ từ 2 đến 5 ngày trong một tuần, Trung tâm tổ chức cho học viên được gặp thân nhân của mình. Mỗi học viên được gặp không quá mỗi tuần một lần, mỗi lần không quá 2 giờ và tối đa không quá 3 người trong một lần gặp.

  3. Học viên có vợ hoặc chồng và có thời gian ở Trung tâm từ 2 tháng trở lên, nếu tháng trước đó được xếp loại khá trở lên thì được Giám đốc Trung tâm xem xét, cho phép thăm gặp tại phòng riêng của Trung tâm một lần trong tháng kế tiếp và tối đa không quá 24 giờ cho một lần gặp.

  4. Khi tới thăm gặp học viên, thân nhân học viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và điền vào Đơn đề nghị thăm gặp học viên do Trung tâm cung cấp (Mẫu số 14).

  5. Thân nhân được mang vào cho học viên các đồ dùng như chăn, màn, quần, áo và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu khác để sử dụng; đồ ăn, đồ uống không có chất cồn chỉ được sử dụng tại phòng thăm gặp; tiền, các giấy tờ có giá trị và thuốc chữa bệnh phải gửi lưu ký theo quy định của Trung tâm.

  6. Giám đốc Trung tâm Quyết định thành lập Tổ thăm gặp gồm cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ của Trung tâm. Cán bộ Tổ thăm gặp có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, quản lý hoạt động thăm gặp, giải đáp những thắc mắc của thân nhân và học viên về chế độ thăm gặp, có quyền đình chỉ việc thăm gặp nếu vi phạm nội quy Trung tâm và chế độ thăm gặp và có trách nhiệm cập nhật thông tin theo dõi hoạt động thăm gặp vào sổ thăm gặp học viên (Mẫu số 15) vào Sổ giám sát hoạt động thăm gặp (Mẫu số 16).”

  Học viên được phép thăm gặp thân nhân là người có mối quan hệ gia đình, họ hàng với mình. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp không được gặơ, đó là:

  - Người đang trong giai đoạn cắt cơn, giải độc

  - Người mới được tiếp nhận vào Trung tâm dưới 15 ngày

  - Người đang trong thời gian chờ Hội đồng xét kỷ luật

  - Người đang bị thi hành kỷ luật bằng hình thức giáo dục tại phòng kỷ luật.

  Như vậy, người thân của người đi cai nghiện tự nguyện không cần phải trình hồ sơ, thủ tục lên toà án mới được gặp con em mình. Quy định 02 tháng sau khi tiếp nhận học viên vào cơ sở cai nghiện cũng không bắt buộc nếu người đó không đang trong giai đoạn cắt cơn, giải độc. Mà theo đó, khi tới thăm gặp học viên, thân nhân học viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và điền vào Đơn đề nghị thăm gặp học viên do Trung tâm cung cấp

   
  Báo quản trị |  
 • #559382   30/09/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 23 lần


  Theo quy định tại Điều 20 Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA thì trừ những trường hp đang trong giai đoạn cắt cơn, giải độc hoặc mới được tiếp nhận vào Trung tâm dưới 15 ngày hoặc đang trong thời gian chờ Hội đồng xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành kỷ luật bằng hình thức giáo dục tại phòng kỷ luật, học viên được phép thăm gặp thân nhân là người có mối quan hệ gia đình, họ hàng với học viên.

  Khi tới thăm gặp học viên, thân nhân học viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và điền vào Đơn đề nghị thăm gặp học viên do Trung tâm cung cấp.

  Ngoài ra, thân nhân được mang vào cho học viên các đồ dùng như chăn, màn, quần, áo và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu khác để sử dụng; đồ ăn, đồ uống không có chất cồn chỉ được sử dụng tại phòng thăm gặp; tiền, các giấy tờ có giá trị và thuốc chữa bệnh phải gửi lưu ký theo quy định của Trung tâm.
   
  Giám đốc Trung tâm Quyết định thành lập Tổ thăm gặp gồm cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ của Trung tâm. Cán bộ Tổ thăm gặp có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, quản lý hoạt động thăm gặp, giải đáp những thắc mắc của thân nhân và học viên về chế độ thăm gặp, có quyền đình chỉ việc thăm gặp nếu vi phạm nội quy Trung tâm và chế độ thăm gặp và có trách nhiệm cập nhật thông tin theo dõi hoạt động thăm gặp vào sổ thăm gặp học viên vào Sổ giám sát hoạt động thăm gặp 
   
  Báo quản trị |