Tham gia nghĩa vụ quân sự cần điều kiện gì, khi hoàn thành phục vụ lâu dài trong quan đội được không

Chủ đề   RSS   
 • #603657 30/06/2023

  nitrum01
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 1599
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 29 lần


  Tham gia nghĩa vụ quân sự cần điều kiện gì, khi hoàn thành phục vụ lâu dài trong quan đội được không

  Vừa tốt nghiệp cao đẳng y tế, nay tôi muốn tham gia nghĩa vụ quân sự và có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội, thì điều kiện như thế nào?

  Thứ nhất, về điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự 

  Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04-10-2018 quy định về tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

  + Tuổi đời: 
   
  - Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
   
  - Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
   
  + Tiêu chuẩn chính trị:
   
  - Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
   
  - Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.
   
  + Tiêu chuẩn sức khỏe:
   
  - Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
   
  - Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
   
  - Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
   
  + Tiêu chuẩn văn hóa:
   
  - Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
   
  - Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.
   
  Thứ hai, ,về việc có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội, thì điều kiện như thế nào?
   
  - Trường hợp thứ nhất, đăng ký thi tuyển vào các trường Quân đội. Đối với thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương), nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú (gọi chung là Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện); 
   
  Đối với thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (gọi chung là Ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn). Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển. Các trường Quân đội và trường Công an đều chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất).  
   
  - Trường hợp thứ hai, sau khi bạn hoàn thành nghĩa vụ quân sự và muốn chuyển sang phục vụ theo chế độ quân nhân chuyên nghiệp thì căn cứ theo quy định tại Điều 14 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng
   
  112 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận