tham gia nghĩa vụ khi trình độ văn hóa lớp 5

Chủ đề   RSS   
 • #593877 14/11/2022

  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  tham gia nghĩa vụ khi trình độ văn hóa lớp 5

  Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân để phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam.
   
  Theo Điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân:
   
  Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
  1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:
  a) Lý lịch rõ ràng;
  b) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
  c) Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;
  d) Có trình độ văn hóa phù hợp.
  2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Điều 7 của Luật Công an nhân dân.”
   
  Đồng thời, theo Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ như sau:
  Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân
  1. Tuổi đời:
  a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi
  b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
  2. Tiêu chuẩn chính trị:
  a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
  b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.
  3. Tiêu chuẩn sức khỏe:
  a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
  b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.
  c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.
  4. Tiêu chuẩn văn hóa:
  a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
  b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.”
   
  Như vậy, nếu đáp ứng các điều kiện về tuổi đời, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị, văn hóa sẽ được tham gia nghĩa vụ quân sự. Với trình độ văn hóa lớp 5 nếu thuộc các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì có thể được xem xét tuyển chọn. Ngoài ra, có thể làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự gửi ban chỉ huy nghĩa vụ quân sự để được xem xét giải quyết.
   
  126 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chaann vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận