Tham gia BHYT theo đối tượng hộ nghèo thì KCB ở đâu mới được hưởng đúng tuyến?

Chủ đề   RSS   
 • #551796 15/07/2020

  Tham gia BHYT theo đối tượng hộ nghèo thì KCB ở đâu mới được hưởng đúng tuyến?

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định như sau:

  Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

   3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

  h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;”

  Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định như sau:

  Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

  5. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

  Như vậy, để hưởng BHYT theo mức đúng tuyến,  có thể đi KCB tại nơi KCB ban đầu, các bệnh viện tuyến huyện. Trường hợp bạn tự đi KCB tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương thì sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú.

   
  987 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận